Print Friendly, PDF & Email

Felles tavler for skilting av kulturminner i Øvre og Nedre Eiker

Tekst: Frode Caspersen (NE)
07.05.2007

Testplakaten på Steinberg

Det har gjennom årene stått dårlig til med skilting av kulturminner i Øvre og Nedre Eiker. Eiker Arkiv bestemte seg for å gjøre noe med dette, og høsten 2006 møttes representanter fra arkivet, Den Kulturelle skolesekken og Kulturminnerådet (ØE) til møte på biblioteket i Solbergelva for å utarbeide et konkret og detaljert utkast til utførelse og utseende på nye informasjonstavler.
Forslagene ble forelagt, og man ble raskt enige om å jobbe videre med en mal basert på en skisse av Bjørn Krogh Johansen. Dette forslaget var opprinnelig tegnet for Portåsens venner til bruk på Mjøndalen kulturbrygge. Etter kun to møter var det enighet om de fleste detaljer, samt at et testeksemplar skulle produseres på Sagstedbrua skole i Krokstadelva, og at et prøveoppsett måtte skje så fort som mulig.
I mellomtiden hadde Grete Seljenes, etter oppdrag fra Den Kulturelle skolesekken, i samarbeid med Eiker Arkiv (NE), laget seks informasjonsplakater om Steinberg hengsle.
Disse var ment og settes opp sommeren 2007 langs turstien ved elva der hengslet en gang lå. Således ble det tavle med plakat nr. to i denne serien som ble gravd ned høsten 2006 som testobjekt.
Plakatkomiteen hadde et siste møte i april i år (2007), der erfaringene med prøveoppsettet ble inngående drøftet. Alle var enige om at det hele tok seg bra ut, kun mindre justeringer bl.a. i luftrommet rundt ramma, var nødvendig. ”Testobjektet” var dessuten feilmontert, og det ble besluttet å luke opp igjen denne og samtidig gjøre de nevnte endringene før ny montering finner sted.

Stor interesse.
Tavlene var opprinnelig ment for bruk til skilting av kulturminner, men Sagstedbrua skole har også mottatt forespørsel om bruk av disse tavlene av andre institusjoner/lag i kommunene. Kulturkontoret i Nedre Eiker v/kultursjef Tor Kristian Eriksen fikk derfor i oppdrag å utarbeide retningslinjer. Retningslinjene finner du her.

Mangel på egnede skilt har vist seg åpenbar. Etter at komiteen gav ”grønt lys”, er allerede nå 25 tavler i produksjon på Sagstedbrua skole, og det snakkes om flere! Foreløpig produseres disse til bruk for A3 og A1 format. (Kun stående), men trolig får vi også tavler for andre format etter hvert.
Den offisielle ”avdukingen” av de nye skiltene vil finne sted 22. mai der Kulturminnerådet (ØE) tar oss med på en vandring til Harakollen, et område som skal bygges ut til boligfelt, men der kulturminnene i området skal skiltes og bevares. Se eget program for kulturminneseminaret her.

Se referat fra Kulturminneseminaret 22. mai her.