Arrangementet foregår i storsalen i låven.

Øvre Eiker kulturminneråd inviterer til en «festkveld for kulturminner» på Fossesholm herregård tirsdag 27. november kl. 18.00. Kveldens tema er jern – et metall som har satt sitt preg på Eikers kulturhistorie, fra en særdeles spennende jernalder via jernverk som produserte flotte barokk- og rokokko-ovner til moderne smedkunst.

Det blir musikalsk underholdning ved Åse Berglien på fiolin og Ulrik L. Haugland på gitar, og i pausen serverer Fiskum Kulturminnelag små smaksprøver på et jernaldermåltid.

Kveldens hovedinnslag er Per Halvor Sælebakke, tidligere Norsk Bergverksmuseum og Næs Jerverksmuseum. Hans foredrag har tittelen:

Støpejern, smijern og stål
-om driften ved jernverkene Hassel, Eidsfoss og Kongsberg

Driften ved jernverkene var komplisert og berørte mange mennesker i et stort omland.

Malmen ble brutt i jerngruver og transportert på sledeføre vinterstid til de store masovnene. Ofte ble malmen bragt sjøveien helt fra gruvene rundt Arendal.  Masovnene ble fyrt døgnet rundt i flere år og var storforbrukere av trekull.  Bøndene i distriktet gjorde avtaler med verkene om leveranser av store mengder trekull som ble brent i miler og transportert på vinterføre i kullester.

Masovnene ble plassert ved elvestryk som gav drivkraft til vannhjulene for blåsebelgene som skulle få opp temperaturen i ovnene.  Fra utslagsbrystene ble masovnene regelmessig tappet for flytende jern hvor det kunne det støpes ovner og husgeråd.  Landets fremste treskjærere ble hyret for å lage ovnsmodellene som ble presset ned i støpesanden. Støpejern kunne ikke formes i smieessene, men måtte først smeltes på nytt i ferskningsherdene og hamres ut til stangjern under storhammerne til smijern.  Kongsberg Sølvverk hadde stort behov for stål til gruveverktøy og til pregestemplene ved Den Kongelige Mynt.  Eidsfoss Jernverk var leverandør til Sølvverket og var av de tidligste stålprodusentene her i landet.  Jernverkene ved Hassel, Eidsfoss og Kongsberg hadde i perioder samarbeid med hverandre. Vi besøker disse jernverkene og følger veien fra jerngruver og kullmiler til praktfulle ovner og husgeråd.

Hassel jernverk i 1905, malt av Ole Jørgen Rawert.

Bøndene i et stort omland rundt jernverkene var engasjert i leveranser av enorme mengder trekull til masovnene og ferskningsherdene.