Øvre Eiker kulturminneråd har i flere år invitert til samlinger der arbeidet med å bevare kommunens kulturarv blir presentert og diskutert. I år blir det spesielt satt søkelys mot de immaterielle kulturminnene – kunnskap og ferdigheter som må overleveres fra en generasjon til den neste dersom de skal overleve. Samtidig ønsker vi å gjøre dette til en festkveld med kulturelle innslag: musikk, dans og servering av tradisjonsmat. Kveldens hovedforedragsholder er Hallgrim Berg. Velkommen til festsalen i Øvre Eiker rådhus tirsdag 14. november kl.19!