Print Friendly, PDF & Email

Fetsund lenser, Akershusmuseet

Sommertur med Eiker Historielag

25.06.2012

Fetsund lenser, der en kan «gå på vannet».

Den første attraksjonen vi støtte på var en dampreven lokomobil, som hadde vært i bruk som drivkraft ved et sagbruk.

Oddbjørn Knudsen fortalte om merkeøksene fra Knudsensmia i Mjøndalen, som var like velkjente i Glomma som i Drammensvassdraget.

Søndag 24.juni arrangerte Eiker Historielag årets sommertur. Det var buss fra stasjonene i Hokksund og Mjøndalen, og etter en drøy times busstur ankom vi Fetsund ved Glomma, med Fløtermuseum og Natursenteret.

Fetsund lenser var sorterings- og bunteanlegg for fløtningstømmer fra 1861 til 1985 og er i dag det eneste gjenværende anlegg av sitt slag i Norge. Fortsatt et levende sted med fløtningsanlegg i vann, båter, verksteder og arbeiderboliger.

Denne dagen var det “Fløterdag” med demonstrasjoner av tradisjonelle fløtningsaktiviteter, og vi fikk blant annet se erfarne fløtere bunte stokkene til en «sopp». Overraskende og morsomt var det et ett av hovedinnslagene på programmet var øksesmed Oddbjørn Knudsen fra Mjøndalen. Han fortalte historien om de berømte merkeøksene fra Knudsensmia og overrakte til museet en samling med gamle økser som han selv hadde restaurert.

Vi fikk en fin omvisning av museumsdirektør Anna Kristine Jahr Røine, og etterpå var det felles lunsj med lokalproduserte «gjeddeburgere». Til slutt ble det også tid til å gå en tur på natur- og kulturstien, som delvis går ute på lensene.

Været var dessverre ikke det aller beste denne dagen, men det klarnet opp etter hvert, og deltakerne var godt fornøyde med turen, noe bildene forhåpentligvis bekrefter.

Les mer om kulturminnet Fetsund lenser på fetsundlenser.no.

Fløterne i aksjon.

Ute på lensene.