Print Friendly, PDF & Email

 

Knudsens øksesmie

Knudsens øksesmie ble startet i Mjøndalen i 1896 av Karl Henrik Knudsen. Han kom fra Bingen der han hadde lært smedfaget. Han ble raskt kjent for å produsere økser av fremragende kvalitet.
Sønnen Odmund overtok rundt 1930, og drev opp smia til å bli storleverandør av merkeøkser. Disse ble levert til merking av tømmer over hele landet, og produksjonen kunne være oppe i 50 økser i uka. Odmund Knudsen drev smia fram til 1980, da var han 80 år. Opptaket ble gjort i forbindelse med Kulturminnefestivalen i 1997 da smia var åpen for publikum. Les mer om øksesmia her.