Filmklipp fra slåttekurset på Ryghsetra 2010

Print Friendly, PDF & Email

Slåttekurset på Ryghsetra, som blir avholdt i regi av Naturvernforbundet i Buskerud, inviterte også i år (2010) på «åpen dag». Her var det en mulighet for alle interesserte å prøve seg med ljåen, bruke riva, legge på hesjer eller bare ganske enkelt slappe av med en kopp kaffe i den fantastiske blomsterenga. Slåttekurset ble avholdt i tidsrommet 8. – 11. juli (det 17.de i rekka!) og var som åra før fulltegnet. Dette er åpenbart årets store «happening» for de rundt 70 deltagerne på kurset. Området på Ryghsetra er på ca. 30 dekar og kurset legger hovedvekten på at deltakerne skal lære å slå og å hesje gjennom å få veiledning og å utføre arbeidet. Kursdeltakerne får også innføring i det biologiske mangfoldet i enga. For å få til dette, og for dokumentasjonen av det biologiske mangfoldet, blir det foretatt fortløpende kartlegging av planter, sopp og dyr i enga. Trolig er enga i Ryghsetra den best undersøkte slåtteenga på kalkrik fastmark i Norge.

I filmklippet over, kan du bl.a. se klipp fra vår høyst uformelle prat med noen av deltagerne. Her møter du Gunnar Bejbro fra Sverige som har vært her 11 ganger, og gjerne kommer tilbake, Bent Nilsen som er veileder ved slåttekurset, zoologen Arne Fjellberg (som blir bitt i handa av en vortebiter under opptaket!), trubaduren Geirr Lystrup som sto for det musikalske innslaget (som også fikk deltagere og frammøtte til å danse ringdans i enga). Vi møter også Mats Rosengren fra Sverige som med sin helt spesielle ljå slår graset raskere enn en slåmaskin!

 

Kilder: www.slaattekurs.no

Video og tilrettelegging: Frode Caspersen NE

10.08.2010