Print Friendly, PDF & Email

Finn Pettersen (1921 – 2006) overlot unik samling til
Eiker Arkiv

Av lokalhistoriker Tor Adler Knutsen
Tilrettelagt av Anne Gallefos Wollertsen NE
Foto: Frode Caspersen NE
11.01.2007

Grunnen til at vi her på nettsida vil skrive litt om Finn Pettersen, er at han kort tid før sin død overlot sin enorme boksamling på 5000 bøker, sin platesamling på 750 plater samt politiske plakater, radioopptak og fotografier vederlagsfritt til Eiker Arkiv.

Utallige hyllemetre er nå plass i arkivets magasin, foruten at en del av bok- og platesamlingen har fått plass i det nyrestaurerte biblioteket i Vevstua ved Solberg Spinneri. Vevstua forvaltes av Stiftelsen Verkstedet – Nedre Eiker Industri- og Kulturhistoriske Senter, og blir flittig benyttet til bl a kulturkvelder i regi av stiftelsen.
Lokalhistorikeren Tor Adler Knutsen har forfattet følgende om Finn Pettersen:

Hvem var Finn Pettersen?
Finn Pettersen ble født i 1921 og gikk på Brandengen skole. Han gikk ut etter 7 år uten en eneste fraværsdag, og ble hedret med en bokpremie for dette. Etter hvert begynte han i lære på Drammen Jernstøperi, og senere – i begynnelsen av krigen – på Jernbaneverkstedet på Sundland.
Der var det nemlig lettere å kamuflere fravær…

Motstandsmann
Pettersen var medlem av Framlaget i Drammen, og gikk over i AUF hvor han ble styremedlem. Pettersen var misfornøyd med motstandsarbeidet mot tyskerne, og ble med i den kommunistiske motstandsgruppa i Drammen hvor han ble engasjert i produksjonen av illegale aviser. Hans iver for avisa ble sterkere og sterkere, og han endte med å være den person i Norge som produserte flest illegale aviser. Avisa «Friheten» var en av disse. Flere i Finns gruppe ble tatt av tyskerne, bl a Arne Gustavsen som ble skutt på Trandum. (Arne Gustavsen var tidligere ordfører i Drammen, nå Stortingsrepresentant for Buskerud, Lise Christoffersens bestefar).Etter krigen kom Finn Gustavsen mer og mer inn i forlagsarbeid og gikk kurs om forlagsdrift i tidligere DDR, altså daværende Øst-Tyskland. Trolig gikk han samtidig en slags skole som gav ham opplæring som kommunistisk leder. Dette likte han ikke å snakke om. Etter krigen ble Pettersen sterkt overvåket, og fikk stor erstatning for dette.
Finn Pettersen ble leder av Falken Forlag, og utga bl a ei bok om Nordahl Grieg. Han samarbeidet en god del med Martin Nag.

Kulturelt interessert
Finn Pettersen var også meget sterkt kulturelt interessert, og hadde et kjempebibliotek bestående av både faglitterære såvel som skjønnlitterære bøker. Han hadde også masse bilder og trykk samt opptak fra NRK. Pettersen var nemlig en ivrig radiolytter. Videre var han medlem av Drammen historielags styre og i De norske skolehistoriske samlinger.

Krigsopplevelser og krigsinvalidene
Av natur var Pettersen stille og rolig. Han krevde objektivitet og saklighet, men kunne bli nokså høyrøstet i politiske debatter. Han var kommunist, men ikke helt fanatisk. Han skrev om sine krigsopplevelser i Alltid huske, aldri glemme. Dette fikk ham nok til å moderere seg, og til og med være kritisk mot et autorativt kommunistisk syn, men bare til et visst punkt.
Finn Pettersen gjorde en stor innstas for krigsinvalidene som redaktør av Krigsinvaliden, som styremedlem i Krigsinvalideforbundet og som medlem av Bæreia krigsinvalidehjem. Han skaffet trolig flere mennesker krigsinvalidetrygd, – personer som ellers ikke ville ha nådd fram i byråkratiet. Han var formann i en rekke år for krigsinvalidene i Drammensdistriktet.

Pettersen var også sterkt engasjert i å markere de falne 8. mai, bl a ved å få vedtatt prinsipper for markering etter at alle krigsinvalidene var døde.

Finn Pettersen er blitt tildelt Kongens Fortjenestemedalje i gull.