Print Friendly, PDF & Email

Finnemarkas historie i fullpakket Vevstua

Tekst og foto: Anne Gallefos Wollertsen NE
22.02.2010

Ola Hobbelstad formidlet Finnemarkas spennende historie til en mer enn fullsatt Vevstua ved Solberg Spinderi.

Litteratur om Finnemarka: «Finnemarka» og «Finnemarka II».

Lydklipp fra foredraget. Trykk på trekanten!

At temaet Finnemarka er spennende og appelerer til et vidt publikum fikk man bekreftet torsdag 11. februar 2010 da Stiftelsen Verkstedet – Nedre Eiker Industri- og Kulturhistoriske Senter – inviterte til kulturkveld og foredraget ”Finneinnvandringa og bosettinga i Finnemarka”.

Foredragsholderen, Øvre Eikerværingen Ola Hobbelstad, trakk en mer enn fullsatt Vevstua da han engasjert og levende fortalte og viste bilder fra de finske innvandrernes boplasser, svedjebruk, matkultur og skolevesen i de store skogtraktene rundt Glitre. Han var også innom sagn, dikt og historier, og forholdet mellom skogfinnene og bygdefolket som til tider var ganske anstrengt.
Finneinnvandringa startet litt utpå 1600-tallet, og man kan fremdeles se spor etter bosettingen i marka. Drammens og Oplands Turistforening (DOT) har merket og skiltet en ca 6 km lang runde til ruiner og rester etter bl a den gamle skolen på Bottolfs, etter badstue og etter rester av boplasser og bakerovner, og plassen Svarvestolen nordvest for Glitre er ubetjent turisthytte.

Det er nå mange år siden et tilsvarende foredrag er holdt på våre trakter, og ca 100 personer fant veien til Vevstua denne kvelden. Noen valgte å returnere da man så at Vevstua var sprengfull – og særlig var dette leit for folk som kom helt fra Lier. Oppfordringen blir derfor at foredragsholderen må ta en visitt til Lier med sitt foredrag, og/eller at Stiftelsen Verkstedet må sette opp temaet på en ny kulturkveld til høsten…