KARLSVANG

Karlsvang er en eiendom som ble gitt til Fiskum Kristelige Ungdomsforening fra norsk-amerikaneren Karl K. Bjerknes og som har navn etter ham. Foreningen, som ble stiftet i 1888, hadde tidligere hatt møte i Prestegården, i skolestuene og på gårder rundt om i bygda. Etter at Karlsvang sto ferdig sommeren 1919, var imidlertid dette samlingsstedet. Bygningen tjente også som kirke i årene 1940-45, etter at Fiskum kirke hadde brent. Karlsvang hadde mange bruksområder og var et sentralt samlingssted i bygda.

Etter at Ungdomsforeningen var lagt ned, ble Karlsvang solgt og revet sommeren 2019. Den ble erstattet av boliger, som fikk navnet Karlsvangtunet.

På denne siden samler vi linker til artikler, foto og videoer om Fiskum Kristelige Ungdomsforening og Karlsvang. Hvis du har forslag til nye linker, kan du gjerne ta kontakt med Fiskum Kulturminnelag v/Bent Ek (bent.ek@eiker.org)!

 

  • Lokalhistoriewiki.no: Karlsvang (Fiskum)
  • Lokalhistoriewiki.no: Fiskum Kristelige Ungdomsforening