Fiskum Kulturminnelag er en frivillig organisasjon som ble stiftet i 2015. Foreningen har som mål å bidra til å bevare kulturminner på Fiskum og fokuserer spesielt på å ta i bruk kulturlandskapet rundt Fiskum gamle kirke og drive skjøtsel her.

Kulturminelaget arrangerer Fiskum middelalderdager og en sommerleir for barn. I tilknytning til disse arrangementene har det blitt gjennomført ulike prosjekter, blant annet bygging av to stokkebåter, en  stolpekirke i skala 1:3 og en klopp ut til et utsiktpunkt ved Fiskumvannet.

Er du interessert i å bli medlem? Ta kontakt med leder Reidun Bollerud – tlf. 952 53 790 eller reidunb@gmail.com

Fiskum middelalderdager er et familiearrangement som foregår i dagene rundt olsok (29. juli), første gang i Kulturminneåret 2009. Øvre Eiker kommune var arrangør fram til 2015, og deretter har Fiskum Kulturminnelag overtatt. Flere andre foreninger har vært med som medarrangører.

Programmet varierer fra år til år, men faste innslag har vært konserter, historiske foredrag, middelaldermat, besøk av håndverkere og aktiviteter for barn. Arrangementet foregår i ormpådet rundt Fiskum gamle kirke, og i forbindelse med disse dagene har det blitt gjennomført prosjekter som tar sikte på å utvikle og ta i bruk dette kulturlandskapet.

Siden 2016 har Fiskum Kulturminnelag arrangert en sommerleir for barn, i samarbeid med blant annet Eiker Husflidslag og Barnas Historielag. Tidligere var dette i slutten av juni og ble kalt «jonsokleir», men nå er det flyttet til siste uke i juli og kalles «olsokleir».

Leiren består av ulike aktiviteter for barn og ungdom i alderen 6-16 år. Oversikt over tilbudene og påmelding skjer gjennom Spond-gruppa FISKUM OLSOKLEIR. Hvis du alt har SPOND-appen, kan du bruke denne gruppekoden:
https://group.spond.com/XWMXN.

Hvis ikke, kan du registrere deg her.

PROSJEKTER

HISTORIE OG KULTURMINNER