I sommer arrangeres middelalderdagene på Fiskum for femtende gang. Som vanlig foregår det i området rundt Fiskum gamle kirke ved olsoktider, altså i slutten av juli. Arrangører er Fiskum Kulturminnelag i samarbeid med Eiker Husflidslag og Barnas Historielag. Middelalderdagene gjennomføres med støtte fra hovedsponsoren vår, Sparebanken Øst.

Oppdatert informasjon om arrangementet legges ut fortløpende på Facebook: https://www.facebook.com/middelalderfiskum

Rigging av teltleiren ved Fiskumvannet starter helgen 20.-21.juli. Deretter blir det fire dager med olsokleir for barn i alderen 6-16 år, fra mandag 22. juli til torsdag 25. juli. Dette er en del av Øvre Eiker kommunes sommerskoletilbud for baren, og alle aktiviteter er gratis. Det blir et stort utvalg av aktiviteter med «historisk sus».

Selve middelalderdagene åpner fredag kveld, og åpningen foretas av kong Magnus lagabøter, i anledning av at det i år er 750 år siden hans landslov ble innført som den første landsomfattende loven i Norge. Historiker Per G. Norseng vil holde et foredrag om Landsloven og dens betydning.

Petter Anthon Næss skal skrive og regissere et historisk spel, der også Magnus og hans landslov står sentralt. Det framføres av lokale skuespillere fredag kveld og søndag formiddag.

Lørdag er det åpen dag med mange aktiviteter for barn og voksne. Vi tar med oss mange av aktivitetene fra sommerleiren, og i tillegg blir det «workshops» med middelaldermat og husflid, samt foredrag. Nærmere program for dette kommer etter hvert. Lørdag kveld inviteter vi til konsert, etterfulgt av et stort middelaldergjestebud.

Søndag avsluttes Middelalderdagene med den tradisjonelle olsokgudstjenesten i Fiskum gamle kirke, etterfulgt av en framføring av det historiske spelet.

Forberedelsene til arrangementet starter alt i februar, med et sykurs i regi av Eiker Husflidslag, der en får hjelp til å sy sine egne middelalderklær – se: https://www.facebook.com/events/s/l%C3%A6r-a-sy-middelalderdrakt/1818273258617154/

Her kommer det etter hvert mer informasjon om:

 

  • Program og påmelding til olsokleir for barn
  • Åpningen i Fiskum gamle kirke fredag kveld
  • Det historiske spelet (fredag og søndag)
  • Konsert og gjestebud lørdag kveld
  • Familieaktiviteter i leiren
  • Workshops og foredrag
  • Olsokgudstjenesten søndag formiddag