Print Friendly, PDF & Email

Fiskum prestegård, Øvre Eiker

Av Einar Sørensen

Den ofte reisende biskop Jens Nilssøn noterte seg på gjennomreise til Eiker i 1595 at han passerte ”fra Fiskum kircke i norost 1 pilskudt om Fiskum prestegaardt som haffuer verit prestegaard i gammel dage och kallis derfor endnu intet andet endt Prestegaarden.” De dro over brua forbi kirken og hadde gården på venstre hånd – som i dag. Det Jens Nilssøn beretter var at Fiskum hadde vært prestegård den gang da Fiskum var eget sogn. For med gammel dage mener han katolsk tid. Samtidig røper han indirekte at gården fortsatt var prestegård, men nå kapellangård.

Les mer på Terra Buskerud – historieboka.no.