Print Friendly, PDF & Email

«Fiskumøksa» kom hjem

Søndag 25.mars kl.18.00 2012 

Kulturminnerådet med den nye Fiskumøksa. Fra venstre Bent Ek, Elin Evenrud, Brit Grønlie, Nils Petter Hobbelstad og Eldar Steen. (FOTO: FINN GRØNLI)

Kulturminnerådet på Øvre Eiker er opptatt av å synliggjøre den rike og spennende kulturarven vi har i Eikerbygdene. I fjor fikk vi en ekstra-bevilgning fra kommunestyret som var øremerket til dette formålet. Den har vi blant annet valgt å bruke til å sette fokus på bygdas spennende forhistorie.
 
I løpet av de siste årene har det blitt gjort flere oppsiktsvekkende funn som har kastet nytt lys over den aller eldste historien – som funnet av tufter etter flere langhus fra jernalderen like ved Haug kirke og av en 11.000 år gammel steinalderboplass på Fiskum – ett av de aller eldste sporene etter mennesker i vår del av landet.
 
Også tidligere er det blitt gjort svært oppsiktsvekkende funn på Eiker, og Kulturminnerådet mener at det er viktig at også dette blir bedre kjent. Dette gjelder for eksempel den såkalte ”Fiskumøksa”.
 
Det var en gang på slutten av 1700-tallet at en bonde på Fiskum fikk dette klenodiet som fangst da han satte garn i Fiskumvannet. Han må ha fortsatt at dette var noe helt spesielt, for gjenstanden ble overlevert til myndighetene. Den er i dag utstilt på Kulturhistorisk Museum i Oslo og regnes som det kanskje aller flotteste eksempelet i hele Norden på ei slik ”stridsøks” fra yngre steinalder
 
Eikværingene må altså til Oslo for å se den originale Fiskumøksa. Det er kanskje en av grunnene til at den er så lite kjent her i bygda. For å forandre på dette, har Kulturminnerådet fått laget en tro kopi av Fiskumøksa. Den er laget av arkeolog Morten Kutschera, som har spesialisert seg på framstilling av gjenstander fra førhistorisk tid.
 
Søndag 25.mars ble den ”nye Fiskumøksa” bli presentert for publikum. Det skjedde på Buskerud Folkehøgskole, der lærere og elever presenterer kulturelle innslag, til dels inspirert av historien om den berømte steinalderøksa.
 
Professor Einar Østmo fra Universitetet i Oslo var også på plass. Han fortalte mer om Fiskumøksa og om den såkalte ”Stridsøkskulturen”, som var utbredt over store deler av Nord-Europa mot slutten av yngre steinalder. Han besvarte også på en rekke spørsmål fra salen, der rundt 70 mennesker hadde møtt opp.
 
Professor Einar Østmo fra Universitetet i Oslo var også på plass. Han fortalte mer om Fiskumøksa og om den såkalte ”Stridsøkskulturen”, som var utbredt over store deler av Nord-Europa mot slutten av yngre steinalder. Han besvarte også på en rekke spørsmål fra salen, der rundt 70 mennesker hadde møtt opp.

Reidar Andresen i Nedre Eiker Geologiforening fant råemnet til den “nye Fiskumøksa” – et stort stykke svart basalt, som ble funnet ved Jonsknuten Steinen ble sendt med post til Bergen, der arkeolog Morten Kutschera er i gang med å forvandle den til en tro kopi av den originale Fiskumøks..

Heimtun-elevene.

Professor Einar Østmo.

Originalen (over) og kopien.

 

Flintsmed Morten Kutschera med det ferdige produktet.