Nils Petter Hobbelstad, arkeolog Mieko Matsumoto og Reidar Andresen.

Nils Petter Hobbelstad og Reidar Andresen med de to Fiskøksene – den ene 4000 år gammel, den andre 5 år gammel.

 

For omtrent 4000 år siden ble den aller fineste stridsøksa fra yngre steinalder laget. På et eller annet ukjent tidspunkt havnet den i Fiskumvannet, og på slutten av 1700-tallet endte den opp i garnet til en fisker. Siden 1853 har øksa blitt oppbevart ved Universitetes Oldsakssamling i Oslo.

 I 2012 bestilte Øvre Eiker kulturminneråd en kopi av Fiskumøksa. Denne kopien har tidligere vært på turné på alle barneskolene i kommunen. Nå er den imidlertid lånt ut til Kulturhistorisk Museum i Oslo i forbindelse med at den ekte Fiskumøksa er «månedens gjenstand» i museets gjenstandskalender.

Kulturminnerådets leder, Nils Petter Hobbelstad, ble invitert inn til museet sammen med Reidar Andresen, som var den som fant den store basaltsteinen som ble til råmateriale for den nye Fiskumøksa. De kunne konstatere at den kopien som ble laget av arkeolog Morten Kutschera i 2012 var en meget god etterlikning av den originale stridsøksa fra yngre steinalder.

Les mer om «Fiskumøksa – en skjønnhet fra norsk steinalder i Øvre Eiker» på Kulturhistorisk Museums nettsider.

KMR startside