Print Friendly, PDF & Email

Flomkverner

Ifølge matrikkelen i 1723 var det rundt 70 gårder på Eiker som hadde egen kvern. Mange av disse var antagelig flomkverner, som bare kunne brukes korte perioder i løpet av året. Derfor var det viktig å få malt kornet i løpet av disse flomperiodene. De aller fleste av disse kvernene malte bare til gårdens eget behov og betalt derfor ikke skatt. Bare ved noen ganske få gårder var det større møllebruk, som betalte skatt fordi de malte korn for «allmuen». De største var ved Krokstad og Fossesholm, mens Hoen, Solberg, Fiskum, Lundteigen og Prestegården hadde mindre møllebruk.

Gammel møllestein.