Print Friendly, PDF & Email

Kulturminnerådet ønsker velkommen til kulturvandring og seminar:


Fokus på Harakollen, Gamle-Hokksund og Dynge

Bent Ek
27/4-2007

sf1287-web20[1]

Vi ønsker velkommen til seminar i det gamle kommunelokalet Tingstua – en av mange gamle og verneverdige bygninger i Gamle-Hokksund. Møtet blir holdt på Cecil’s Cafe.

Fjorårets vellykkede ”kulturminneseminar” på Heimtun følger vi opp med et tilsvarende seminar tirsdag 22.mai. Denne gangen fokuserer vi på skilting av kulturminner, og vi presenterer blant annet et forslag til mal for skilting av kulturminner, som Kulturminnerådet har kommet fram til i samarbeid med Nedre Eiker.

Vi møtes kl.18 ved Hokksund barneskole og starter med en kulturvandring til Harakollen, der lærer og prosjektleder Gjermund Glittfjell orienterer om den innsatsen elever ved Hokksund barneskole har gjort med rydding og skilting av kulturminner i dette området. Hele dette området skal bygges ut til boligfelt, men kulturminnene i området – en jernaldergravhaug og tufter etter tre husmannsplasser – skal bevares som en del av friarealet. Dette blir det første området der de nye kulturminneskiltene skal settes opp, og vi legger opp til ”avduking” av det første skiltet denne kvelden.

Vi fortsetter vandringen via Rødbakk ned til Falchegården, der vi presenterer et forslag til hvordan verneverdige bygninger i tettbebyggelsen bør skiltes.

Rundt kl.19 regner vi med å være framme på Cecil’s Cafe på Tingstua, der selve seminaret holdes. Her kommer representanter fra Øvre Eiker kommune til å orientere om den nye arealplanen for Gamle-Hokksund/Dynge og om planene for utvikling av Laksefestivalen. Håvard Lind legger fram tanker og idéer om stedsutvikling og kulturminnevern som har vokst fram i miljøet rundt laksefestivalen. Vi avslutter med en historisk godbit: Noen minutters filmklipp som viser laksefisket på 50-og 60-tallet.

Årets seminar konsentrerer seg altså om det som er på gang i Hokksund, men både kulturminneskiltingen og andre idéer som legges fram vil sikkert være interessant for dem som driver kulturminnevern andre steder også. Vi tar derfor sjansen til å ønske folk fra hele bygda velkommen til kulturvandring og seminar.