140 av de mer enn 5000 bildene i Vidar Opsahls fotoarkiv ble registrert 1/2-2024, med god hjelp fra publikum som hadde møtt fram i Nøstetangen Café på Sorenskrivergården i Hokksund. Disse bildene er nå godt registrert – men hvis du som leser dette finner feil eller har tilleggsopplysninger, er det bare å ta kontakt på bent.ek@eiker.org.

Torsdag 1. februar kl. 15 eller kl.18 samles vi på nytt i Nøstetangen Café for å registrere flere av Vidar Opsahls bilder. Alle er hjertelig velkommen – enten de har opplysninger å bidra med eller ikke.

I Eiker Arkiv har vi mange bilder som vi gjerne vil ha flere opplysninger om – nedenfor finner du noen av dem. Denne gangen har vi valgt ut en del foto fra Vidar Opsahls store samling. Bildene viser folk fra Hokksund i ulike sammenhenger og på ulike steder.

Torsdag 1. februar kl. 15.00 samles vi i Nøstetangen Café (Sorenskrivergården, Hokksund) for å registrere disse bildene.

Alle er hjertelig velkommen – enten de har opplysninger å bidra med eller ikke. Om du ikke har anledning til å møte opp, er vi også takknemlig for å få inn opplysninger på e-post til: bent.ek@eiker.org.

Bilder fra Vidar Opsahl

Selskap, antakelig hjemme hos familien Opsahl – kanskje datteren Herborgs konfirmasjon. De ukjente kan mukigens være slektninger fra Hallingdal. Fra venstre: ukjent, Kolbjørn Opsahl, ukjent, Agnes Opsahl, Herborg Opsahl, ukjent.

(Vidar064)

Tannlege Kolbjørn Opsahl (1895-1965) i kjeledress. Han var opprinnelig fra Gulsvik i Hallingdal, men drev tannlegepraksis i Hokksund.

(Vidar195)

Nils Solberg og ukjent arbeidskamerat ved Eker Jernstøberi.

(Vidar236)

Tog på Oslo Vestbanestasjon.

(Vidar252)

Reidar Kjelsrud i sin egen manufakturforretning i «Lie-gården» i Hokksund. Han overtok denne rundt 1961 etter firmaet Kjelsrud & Torp, som igjen hadde overtattb 3-4 år tidligere fra den opprinnelige innehaveren, Ola Lie. Rundt 1964 flyttet Kjelsrud forretningen til Løkensgards bygg i Stasjonsgata, og seinere til eget bygg («Kjelsrudbygget»).

(Vidar261)

Ukjent person, muligens i Eker Jernstøberi,

(Vidar262)

Harald Enger, ansatt ved Eker Jernstøberi.

(Vidar264)

Ukjent NSB-ansatt, trolig lok-fører.

(Vidar281)

Reidar Kjelsrud på kontoret i sin egen manufakturforretning i Hokksund.

(Vidar291)

Juleselskap, antakelig i stua hos Vidar Opsahl. På venstre side: Ukjent, Wenche Gustavsen, Ukjent. På høyre side: Hans Erik Hansen (havnefogd i Drammen), Rita Hansen (født Leifsen) og Vidar Opsahl. Bildet kan være tatt rundt 1960.

(Vidar294)

Åsmund Alfheim måker snø for å finne igjen bikubene utenfor boligen i Østre Nøstegate, Hokksund.

(Vidar318)

Åsmund Alfheim måker snø utenfor boligen i Østre Nøstegate, Hokksund.

(Vidar326)

Hans Erik Hansen (seinere havnefogd i Drammen).

(Vidar332)

Herborg Opsahl, Agnes Opsahl og Rita Hansen.

(Vidar334)

Alma Sørby, Petter Glatvedt og Anna Løkensgard.

(Vidar355)

Sevat Løkensgard, Kirsten Auli, Åsne Marhaug, Jørgen Sørby og Reidun Krogsrud.

(Vidar356)

Tannlege Kolbjørn Opsahl (1895-1965). Som ung var han sersjant i flyvåpenet, og han var seinere en ivrig flyver på hobbybasis.

(Vidar384)

(Vidar388)

Ukjent jente.

(Vidar416)

Bilde fra Hellik Teigens hytte ved Smedstjern. Fra venstre: Jan Nikkerud, Atle Teigen og Hellik Teigen.

(VO10 097)

Hellik Teigens hytte ved Smedstjenn. Fra venstre Jan Nikkerud, Atle Teigen, Hellik Teigen og Vidar Opsahl.

(VO10 098)

Vidar Opsahl (lengst til høyre) sammen med tre ukjente menn. Dette kan muligens være venner fra Vestlandet.

(VO14 643)

Fire ukjente menn. Dette kan muligens være venner fra Vestlandet som er på besøk hos fotografen, Vidar Opsahl.

(VO14 650)

Jørgen Rønning skifter dekk på bilen.

(VO14 656)

Sverre Sletten, Berit Krømer, Solvei Sletten og Kjell Gjerde.

(VO14 663)

Kjetil Ruud, Sverre Sletten, Solveig Sletten, Trine Lise Ruud (født Sletten).

(VO14 665)

Sverre Sletten, Berit Krømer, Solvei Sletten og Kjell Gjerde.

(VO14 671)

Petter Hoen, Bjørn Ristvedt, Ole Christoffer Hoen, Ola P. Hobbelstad, Vidar Opsahl ved Holmetjern på Skrim i 1993.

(VO946)

Petter Hoen, Ola Hobbelstad, Bjørn Ristvedt og Ole Christoffer Hoen ved Holmetjern på Skrim i 1993.

​(VO953)

Ola Hobbelstad, Vidar Opsahl, Bjørn Ristvedt, Petter Hoen og Ole Christoffer Hoen på Lauvtjenn.

(VO970)

Bjørn Ristvedt og Ole P. Hobbelstad.

(VOP018)

Nils Petter Hobbelstad og hunden Buster. Bildet er tatt mens Nils Petter hogg ask til Vidars Opsahls nye båt i skogen hos Hans Hobbelstad.

(VOP088)

Tannlegeassistent Laila Bogen på Vidars Opsahls kontor sammen med datteren Kristin.(VOP090)

Samling i friluft utenfor Fjerdingstad Trevarefabrikk. På venstre side sitter Johan A. Stenshorne, Reidar Kjelsrud, Egil Erichsen og Stein Dahler. På høyre side Andreas Haare (nærmest), Ernst Tande, Jan Henrik Larsen og Jørgen Rønning.

(VOP112)

Samling i friluft utenfor Fjerdingstad Trevarefabrikk. På venstre side sitter Johan A. Stenshorne, Reidar Kjelsrud, Egil Erichsen og Stein Dahler. På høyre side Andreas Haare (nærmest), Ernst Tande, Jan Henrik Larsen og Jørgen Rønning.

(VOP120)

Johan Buttedahl.

(VOP133)

Stein Dahler.

(VOP147)

Jørgen Rønning.

(VOP148)

Stein Dahler.

(VOP149)

Jan Nikkerud.

(VOP154)

Stein Dahler?

(VOP155)

Mannen foran er Bjørn Harris Hansen (Hansens Røkeri, Drammen). Mannen bak er ukjent.

(VOP204)

Kjeld Larsen, den siste smeden i Langebrusmia.

(VOP226)

Smeden Kjeld Larsen i Langebruasmia.

(VOP227)

Smeden Kjeld Larsen i Langebruasmia.

(VOP228)

Smeden Kjeld Larsen i Langebruasmia.

​(VOP229)

Smeden Kjeld Larsen i Langebruasmia.

(VOP230)

Smeden Kjeld Larsen i Langebruasmia.

(VOP231)

Smeden Kjeld Larsen i Langebruasmia.

(VOP234)

Smeden Kjeld Larsen i Langebruasmia.

(VOP235)

Smeden Kjeld Larsen i Langebruasmia.

(VOP236)

Krukes kafeteria i Stasjonsgata. DE to unge er muligens Vidar Opsahls nevøer, Kolbjørn og Karl Albrekt. Til høyre Johan Buttedahl.

(VOP240)

Sosial sammenkomst i Reidar Kjelsruds klesbutikk i Stasjonsgata i Hokksund (ovenfor frisør Myhre, som sees gjennom vinduet). Fra venstre: Stein Dahler, Bjørn Bakke, Johan Buttedahl, Birger Sandberg, Vidar Opsahl, Jan Nikkerud, Reidar Kjelsrud og Odd Fjerdingstad.

(VOP255)

Sosial sammenkomst, muligens i Krukes konditori. Fra venstre Odd Fjerdingstad, Bjørn Bakke, Jørgen Rønning, Ernst Tande, Ulf Eriksen, Andreas Haare og Birger Sandberg.

(VOP301)

Chick Berg Larsen fra Hokksund, sannsynligvis i styrhuset på en båt. Muligens har han vært med fotograf Vidar Opsahl til Vestlandet.

(VOP309)

Vidar Opsahls tannlegekontor med assistent Pia Andersen. Foran en av Herborgs sønner – enten Karl Albrekt eller Kolbjørn?

(VOP404)

Sammenkomst i Kjelsruds klesforretning i Stasjonsgata, Hokksund. Til venstre to av de ansatte hos Torgersen Mat (som lå i samme bygning) – Kirsten Olsen og Anne Lise Kristoffersen (f.Besseberg), deretter Ulf Eriksen, Jan Henrik Larsen og Reidar Kjelsrud.

​(VOP447)

Sammenkomst i Kjelsruds klesforretning i Stasjonsgata, Hokksund. Fra venstre Jørgen Rønning, Odd Fjwerdingstad, Johan Buttedahl, Jan Henrik Larsen og Reidar Kjelsrud.

(VOP449)

Fiskebasen Hilmar Olsen. Bildet er antakelig tatt ved Vidar Opsahls hytte ved Holmetjern på Ringerike.

(VOP494-7)

Fiskebas Hilmar Olsen rensker fisk.

(VOP495)

Fiskebas Hilmar Olsen.

(VOP496)

Apoteker Rolf Carlsen med sønnen Trond.

(VOP497)

Fra venstre: Fridtjof Ristvedt, Christoffer Hoen, Christoffer Langerud, Per O. Hobbelstad, Hilmar Olsen og Halvor Langerud. Bildet kan være fra en sammenkomst i Bankens Spiseforretning i Hokksund.

(VOP533)

Fra venstre: Fridtjof Ristvedt, Christoffer Hoen, Christoffer Langerud, Per O. Hobbelstad, Hilmar Olsen og Halvor Langerud. Bildet kan være fra en sammenkomst i Bankens Spiseforretning i Hokksund.

(VOP537)

Ungdomsfest på 1960-tallet, antakelig på Stenshornes hytte ved Djupekollen. Fra venstre: Karin Johannessen, muligens Torill Håvik?, Nils Petter Hobbelstad, Bjørg Celius, Inger Jorunn Stenshorne, Jan Henrik Eriksen og Odd Celius.

(VOP605)

Laksiefisker Hilmar Olsen.

(VOP624)

Hilmar Olsen bøter garn.

(VOP626)

Hilmar Olsen bøter garn.

(VOP627)

Hilmar Olsen. I bakgrunnen papirfabrikken Holmen-Hellefos.

(VOP630)

Laksefiske ved Hellefossen. Fra venstre Per O. Hobbelstad, Per Bjørn Hansen, Hans E. Hansen og Nils Petter Hobbelstad.

(VOP632)

Laksefiskere i Drammenselva ved Hellefossen. Fra venstre Hans E. Hansen, Per Bjørn Hansen, Nils Petter Hobbelstad, Lars Hansen og Ola P. Hobbelstad.

(VOP637)

Laksefiskere rundt bålet. Fra venstre Sverre Hansen, Ola Hobbelstad, Nils Petter Hobbelstad, Per Bjørn Hansen og Hans E. Hansen.

(VOP638)

Hilmar Olsen hogger ved. Laksebasen Hilmar Olsen fikk mye ved fra tømmer som var berget fra elva.

(VOP644)

Hilmar Olsen hogger ved. Laksebasen Hilmar Olsen fikk mye ved fra tømmer som var berget fra elva.

(VOP645)

Ellen Fagerlid Olsen.

(VOP650)

Hilmar Olsen.

(VOP651)

Hilmar Olsen.

(VOP652)

Hilmar Olsen.

(VOP653)

Hilmar Olsen.

(VOP654)

Ukjente personer, muligens slektninger av Vidar Opsahl ved hytta på Holmetjern.

(VOP655)

Ukjente personer, muligens slektninger av Vidar Opsahl ved hytta på Holmetjern.

(VOP656)

Ukjente personer, muligens slektninger av Vidar Opsahl ved hytta på Holmetjern.

(VOP657)

Smeden Johan Johnsen i Vendelborgsmia.

(VOP666)

Smeden Johan Johnsen i Vendelborgsmia.

(VOP667)

Bak står Hanne Muggerud (datter av Hans og Eve Muggerud). Foran fra venstre: Ole Holdt, Børre Hobbelstad, Knut Håkon Berglia, Sigrun Holdt og Morten Paulsen. Bildet er tatt på tunet på Nordre Hobbelstad.

(VOP676)

Per O Hobbelstad med Sigrun Holdt. Bildet er tatt på tunet på Nordre Hobbelstad.

(VOP679)

Hans Muggerud på sykkel. Bildet er tatt på tunet på Nordre Hobbelstad.

(VOP680)

Ola P. Hobbelstyad med motorsag og Børre (eller muligens Ole Petter) Hobbelstad til venstre.

(VOP712)

Fra venstre: Herborg Opsahl, ukjent, Agnes Opsahl, ukjent, ukjent.

(VOP726)

Kåre Gevelt («Shetlis») utenfor «Edvardgården» i Dynge.

(VOP728)

Snekkermester Erling Hagen i snekkerverkstedet. Han var også sløydlærer.

(VOP734)

Ukjente ungdommer.

(VOP824)

Vidar Opsahl sammen med ukjent jente, antakelig utenfor hytta ved Holmetjern.

​(VOP868)

Vidar Opsahl med motorsag.

(VOP870)

Fra venstre: Ola Hobbelstad, Vidar Opsahl, Per Bjørn Hansen, Hans Muggerud, Hilmar Mathisen, Christoffer Dramdal og Nils Petter Holdt.

(VOP879)

Agnes Opsahl (i midten) sammen med to ukjente damer. Dette kan være i Hallingdal, der familien Opsahl kom fra.

(VOP880)

Medlemmer av Hokksund Turnforening trener i svingstang under et julebord på Eikerstua tidlig på 1960-tallet. Fra venstre: Per Foss, Nils Petter Hobbelstad, Seppo Pynttäri og Johnny Medrud.

(VOP883)

Vidar Opsahl, ukjent og Anders Berntysen. Bildet er muligens tatt ved Opsahls hytte ved Holmetjern på Ringerike.

(VOP886)

Anders Berntsen fra Hokksund, antakelig utenfor Vidar Opsahls hytte ved Holmetjern på Ringerike.

(VOP887)

Agnes Opsahl.

(VOP897)

Gunnar ? fra Tønsberg (stuper) sammen Vidar Opsahl, antakelig på hytta ved Holmetjern opå Ringerike.

(VOP900)

Christoffer Hoen, Fridtjof Ristvedt og Per O. Hobbelstad.

​(VOP901)

Christoffer Hoen, Fridtjof Ristvedt og Per O. Hobbelstad.

(VOP906)

Per O. Hobbelstad, Fridtjof Ristvedt og Christoffer Hoen, Bildet er antakelig tatt utenfor Vidar Opsahls hytte ved Holmetjern.

(VOP907)

Per O. Hobbelstad foran peisen på Vidar Opsahls hytte ved Holmetjern på Ringerike.

(VOP908)

Fridtjof Ristvedt, Christoffer Hoen og Per O. Hobbelstad foran peisen på Vidar Opsahls hytte ved Holmetjern på Ringerike.

(VOP909)

Per Hobbelstad og Christoffer Hoen.

(VOP914)

Per Hobbelstad, Christoffer Hoen og Fridtjof Ristvedt.

(VOP915)

Ukjent mann.

(VOP920)

Ukjent mann.

(VOP930)

Ukjent mann.

(VOP931)

Ukjent mann og Anders Berntsen.

(VOP936)

Lokfører Nils Knutsen.

(VOPS 099)

Vidar Opsahl sammen med ukjent mann (muligens Hans Muggerud?).

(VOPS 158)

Olaf Plomås og Hans Nyhus.

(VOPS 159)

Lokfører Evje (bosatt på Loesmoen).

(VOPS 160)

Wold? (Jon Wolds far)

(VOPS 161)

Stupere fra Tønsberg, antakelig på Opsahls hytte ved Holmetjern.

(VOPS 187)

Stupere fra Tønsberg, antakelig på Opsahls hytte ved Holmetjern.

(VOPS 203)

Muligens unge slektninger av Vidar Opsahl.

(VOPS264)

Nils Petter Hobbelstad på Holmetjern (Ringerike).

(VOPS269)

Ukjente mennesker.

(VOPS294)

Ukjente mennesker.

(VOPS298)

Nils Knutsen.

(VOPS321)

Sverre Sletten mekker bil.

(VOPS380)

Solveig og Sverre Sletten, antakelig i kjøkkenet hjemme på Sørby.

(VOPS386)

Antakelig hjemme hos ekteparet Skott Myhre på Stomoen utenfor Skotselv. Fra venstre:Ukjent, Agnes Opsahl, John Skott-Myhre og Live Skott-Myhre.

(VOPS417)

Ukjent kvinne sammen med Live Skott-Myhre.

(VOPS419)

Egil Øen, Eva Øen og Reidar Kjelsrud. Bildet er antakelig tatt i Krukes konditori.

(VOPS512)

Reidar Kjelsrud, Birger Sandberg, Jørgen Rønning og Johan Buttedahl. Bildet er tatt i Krukes konditori.

(VOPS513)

Runar Kruke og Gunnar Kruke I Krukes bakeri. Ungdommene til høyre er antakelig to av Vidasr Opsahls nevøer – Kolbjørn og Karl Albrekt.

(VOPS521)

(VOP234)

Fra venstre Jan Henrik Larsen, Jan Nikkerud, Odd Fjerdingstad, Ring Tore Teigen, ukjent ungdom ved enden av bordet, Ernst Tande og Bjørn Bakke.

(VOPS526)

(VOPS526)

Urmaker Hans Muggerud.

(VOPS542)

 

Urmaker Hans Muggerud.​(VOPS543)

Urmaker Hans Muggerud ekspederer en kunde (muligens Else Nordby? eller Britt Pettersen?)

(VOPS544)

Urmaker Hans Muggerud utenfor forretningen i Stasjonsgata.

(VOPS545)

Urmaker Hans Muggerud.

(VOPS546)

Fra venstre: Tove Thorgersen, Laila Lindkvist, Berit Solum, Laila Stenseth og Tore Andreassen.

(VOPS558)

Fra venstre Øyvind Ruud, Per Øyvind Ruud, Thea Ruud, Hans Jørgen Ruud (foran), Hanne Ruud (født Sletten) og Solveig Sletten (født Sørby).

(VOPS561)

Runar Kruke bak disken på Texaco i Hokksund sentrum.

(VOPS645-01)

Hokksund Texaco. Unni Smørgrav ekspederer Håkon Hauge Asbjørnsen.

(VOPS652)

Ola Hobbelstad, Ole C. Hoen, Bjørn Ristvedt og Vidar Opsahl.

(VOPS732)

Ola og Line Hobbelstad, Anna Karin og Johan Buttedahl.

(VOPS797)

Pia Andersen (assistent hos tannlege Vidar Opsahl), Herborg Opsahl.

(VOPS831)

Texaco i Hokksund. Innehaver Runar Kruke.

(VOPS864)