Print Friendly, PDF & Email

«For Nedre Eiker»

 

Video: Arne Johansen
Klipping/Tilrettelegging: Frode Caspersen

09.06.2018

 
 

 

 

Foreningen «For Nedre Eiker» stiftet 7. juni 2018

 

En folkeaksjon mot sammenslåing

Kortversjonen
Motstanderne av kommunesammenslåingen med Drammen og Svelvik  har dannet egen forening som spesielt skal fokusere på hva som skjedde i tida mellom juni og desember 2016.  Innenfor dette tidsrommet mener aksjonsgruppa det foregikk en «prosess» som førte til at kommunestyret valgte å gå mot sine tidligere vedtak. Dette kommer fram i §2 i foreningens vedtekter (formålsparagrafen): 

Foreningen «For Nedre Eiker» skal bidra til opplysning omkring prosessen som førte til at kommunestyret i Nedre Eiker snudde i spørsmålet om sammenslåing med Drammen og Svelvik. Overvåke den videre utviklinga i saken med kritisk blikk og søke etter muligheter for å få vedtaket om sammenslåing omgjort. Virksomheten utøves primært i Nedre Eiker 

For å formidle arbeidet videre, skal alle kanaler tas i bruk,  bl.a. foreningens nyopprettede facebooksider. Her er det også mulig å tegne seg for medlemskap.       
 

Ikke referat, men video
Dette er en meget spesiell sak der det dukes for mange spennende oppgjør i tida som kommer. Vi oppfordrer alle til å følge med. Uansett utfall, vil det som skjer nå gi mat til et eget kapittel når fremtidige historiebøker om Nedre Eiker skal skrives!

Det sies at et bilde sier mer enn tusen ord, og med det for øyet har vi droppet å skrive referat og heller lagt ut videoen under. (ca. 1 time).

Se også: Historisk vedtak i Nedre Eiker kommunestyre 14. desember 2016

 

 

 

Medlemmer og verv på personer i styret:

  • Ledere og talspersoner: Tarald Braathen Ellingsen og Gunnar Nicolai Halvorsen.
  • Sekretær: Odd Røren.
  • Kasserer: Tove Bakken.
  • Styremedlemmer: Martine Teigen, Lill-Kristin Palm og Laila Steen Johnsen.
  • Revisorer: Tor Horgen Ellingsen og Kate Elisabeth Lindgren.
  • Kulturlag: Siv Elena Skinnermoen, Britt Gulbrandsen, Marit Hval Olsen, Randi Stensmyren og Kate Sten Lindgren.
  • Verveansvarlig: Tor Horgen Ellingsen.

Valgkomité: Randi Stensmyren og Ole Nils Hammerborg