Print Friendly, PDF & Email

Forretningsdrift i Gamle Riksvei 70,
3057 Solbergelva

Tekst: Gjermund Glittfjell
Foto: Fam. Rasmussen/Andreassen/Glittfjell
Tilrettelegging: Magne Grønvold
April 2021

Bakeriet

Richard Rasmussen startet med bakeri i 1907, det ble drevet av Rasmussen fram til 1947. Da overtok hans sønn Asbjørn Rasmussen og Rolf Hansen driften. De drev bakeriet fram til 1951. I 1952 startet Harald Andreassen opp som baker. I 1955 sluttet Harald Andreassen, og Øystein Fredriksen tok over. I 1960 var Andreassen(Glittfjell) tilbake, og drev Rasmussens bakeri sammen med sin svigerfar Johan Pettersen fram til det ble nedlagt i 1973.  Les mer her

Hagvin Smith, Ric. Rasmussen og Asbjørn Rasmussen

Johan Pettersen og Harald Glittfjell sommeren 1972.

Richard Rasmussen og Jørg. Bentsen

Bakeri, tobakk- og sjokoladeutsalg i bakeriet

Fra oppstarten i 1907 ble det i en liten del av bakeriet opprettet et utsalg av bakervarer, sjokolade og tobakk. Denne ble drevet fram til ut på 1930 tallet. 

Richard , Gerda, Nils og Asbjørn Rasmussen.

Hønseri og Eggelag

På eiendommen ble det bygd et hønseri, dette var i drift i fra 1920 til 1947. Richard Rasmussen drev også i denne perioden Solbergelvens Eggelag. Her kunne folk fra Solbergmoen og Solbergelva levere egg for salg. Rasmussen sorterte og leverte egga videre til Sjur Lothe i Drammen. Hønseriet hadde en besetning på rundt 400 høner. I tillegg var det klekkeri og salg av kyllinger. 

Hønseriet

Hønseriet

Utkjøring av bakervarer

Utkjøring av bakervarer

Utkjøring av bakervarer

Bilverksted

Etter at hønseriet ble nedlagt i 1947, startet Elis Lund og Rolf Hansen et bilverksted i bygningen. Varmekilden var en gammel jernovn som var fylt med tøyfiller, og et sinnrikt system med en beholder som var fylt med spillolje. Spillolja dryppet ned på fillene og holdt flammen i gang! Veien opp til verkstedet var en prøvelse i vårløsninga. 

Elis Lund og sønn

Bankfilial

Fra 1938 til 1962 leide Eiker Sparebank lokale i Gamle riksvei 70, det var Hjalmar Liback som stod for utleie. Han drev samtidig sin egen forretningsvirksomhet i samme lokale. Banken hadde kveldsåpent, så dette forstyrret ikke Libacks virksomhet.
Les mer her

Londonerbasar – Hjalmar Libach

Fra 1947 til rundt 1965 drev Hjalmar Liback Londonerbasar i et lokale mot Gamle Riksvei. I denne butikken stod fru Liback og hennes tantebarn Astrid Grøstad. Liback solgte alt fra lokal produserte malerier, foto, rullgardiner, leiker, keramikk, pyntegjenstander, stearinlys, leiketøy, synåler, brodergarn mm. 

Sko og kleshandel

Richard Rasmussen startet med skotøy og kleshandel i et nybygg i 1932, denne butikken ble etter hvert flyttet ut mot gaten i hovedhuset.

I butikkvinduet ble det reklamert for Blue Master. Tobakkmerket ble lansert i Norge i 1937. Det var også et Coca Cola-skilt på veggen. Richard Rasmussen hadde Coca Cola i sin forretning fra 1939.

Astrid Grøstad, ansatt hos Libach i Londonerbasaren og baker Harald Andreassen

Butikken i 1938/39

Forsikring-agentur

Fra tidlig på 1920 tallet var Richard Rasmussen forsikringsagent for Norske Liv og Norske Allianse. Dette drev han på med fram til sin død i 1947, da tok hans svigersønn Erik Klausen over agenturet.

Tobakk, sjokolade og melkeutsalg

Etter hvert flyttet forretningsvirksomheten inn i hovedhuset, og fikk store utstillingsvinduer og to innganger fra Gamle Riksvei. Det ble opprettet en tobakk- og sjokoladeforretning i den ene butikken, og et melkeutsalg i den andre delen. Dette var pålagt av myndighetene, da det ikke var lov til å selge tobakk og melk fra samme lokale, samt at det var andre lukningsvedtekter for tobakk og sjokolade.

Richard Rasmussen drev disse to butikkene sammen med sin kone Ellen fram til sin død i 1947. Ellen drev videre i et års tid, før hun overlot butikken til sin stedatter Gerda Pettersen. Da ble det kun melk, brød, blad- og sjokoladebutikk i den ene delen. Tobakksforretningen ble nedlagt i 1947.

Gerda Pettersen drev sin butikk alene, men med to ansatte på torsdager, som da var bestillingsdag, handledag, pakkedag og vareutkjørinsdag til de mange kundene i Solbergelva.

De to ansatte var Harriet Andersen og Margit Klausen. Ved travle dager i butikken, som ved høytider, var de to ansatte også tilstede. Alle reisende fra Freia, Kiellands, Metier, Nidar, Tofstad, Bergene, Idun, Pals, Bjølsen valsemølle, Drammen Meieri og bladselgere, for å nevne noen, de skulle alle ha sin tid til å ta opp bestillinger, vise fram nye produkter og få en matbit, eller en kopp kaffe på bakrommet .

Sommeren 1972 var det hele over, småbutikkene måtte legge ned i kampen mot de store forretningene som dukket opp. All varehandel, og hele kjøpemønsteret, var i stor endring på starten av 1970-tallet. De gamle småbutikkene hadde hatt sin tid, og det var godt å pensjonere det hele. 

Richard og Ellen Rasmussen, Gerda, Johan og Grethe Pettersen utenfor tobakksbutikken 1936.

Butikken like før nedleggelsen i 1972

Gerda Pettersen, Gjermund Andreassen, Anne Grethe Roskifte og Liv Rasmussen på butikktrappa i 1962

Ishus

Fra 1907 til langt opp i 1940 årene var det også et ishus i Gamle riksvei 70. Dette ble bygget i tilknytning til bakeriet hovedsakelig for produksjon av is til bakeriutsalget, og nedkjøling av melk og fløte. Det er mulig det også ble solgt is fra dette anlegget. Rommet var på ca. 2 X 4 meter, og isolert med kiselgur og papp.

Diplom is salg

Asbjørn Rasmussen drev med transport av Diplom is, bilde av Diplomiskassa på bilen er tatt i 1936. Det er mulig at noe av isen fra ishuset ble brukt under is-transporten. 

Richard Rasmussen, Gerda Pettersen, Johan Pettersen Asbjørn og Dora Rasmussen i gården på Gamle Riksvei 70. Bilen med Diplomiskassa i bakgrunn.

Tekstforfatter Gjermund Glittfjell utkledd som baker i forbindelse med framføringen av skuespillet «Byen vår» ved Solberg skole i 1973.