Print Friendly, PDF & Email

Forretningsstrøket på Loesmoen

Tekst og foto: Bent Ek
10.02.2007

I krysset mellom Loesmoveien og Lyngveien ligger en av de få nærbutikkene på Eiker som stadig hevder seg i konkurransen med kjøpesentrene og de store dagligvarekjedene. Jarle Johansen Dagligvare, som er med i Joker-kjeden, startet opp i 1995. Men alt omkring 1930 startet «Granheim landhandleri» i nabogården, det som nå er Loesmoveien 55. Innehaver var Hansine Thoresen, men folk på Losmoen kjente henne best under navnet «Kaffe-Marthe».

Nærbutikker utenfor sentrum var noe som så smått begynte å vokse fram i mellomkrigstida, som en naturlig konsekvens av at stadig flere mennesker bodde i villastrøk utenfor selve tettstedet. Det var en utvikling som skjøt fart etter andre verdenskrig, ikke minst på Loesmoen, der store områder med skog og myr raskt ble forvandlet til boligområder.

I 1946 kjøpte Henry Aker ei tomt like ved Granheim landhandleri og bygde et nytt og moderne forretningslokale der. To år seinere overtok så Thorvald Askim det gamle landhandleriet til «Kaffe-Marthe» og gjorde det til en moderne dagligvareforretning med utsalg av melk og fløte. Dermed hadde Loesmoen fått to konkurrerende nærbutikker, og slik var det i mange år.

På 80-tallet var det imidlertid behov for en fornyelse, og Askims etterfølger, Jan Hansen, valgte å bygge et helt nytt supermarked mellom de to eldre forretningsgårdene. Da Hansen sluttet i 1988, ble det nye supermarkedet kjøpt av konkurrenten Henry Aker, og dermed var det igjen bare en dagligvareforretning i Loesmoveien. Aker drev forretningen fram til 1995, da Jarle Johannesen overtok, og han har drevet nærbutikken på Loesmoen de siste 12 årene. I det gamle «Granheim landhandleri» driver broren, Leif Roar Johansen, engrosutsalg, mens Henry Akers forretningslokale fra 1946 står tomt.

Dagens nærbutikk på Loesmoene – et moderne supermarked.

— med egen ferskvaredisk.