Print Friendly, PDF & Email

Forsamlingshuset Arbeider´n i Solbergelva

Av Arve Somdahl

”Arbeider’n” var det folkelige navnet på forsamlingshus som ble reist av de såkalte arbeiderforeningene rundt om i landet fra slutten av 1800-tallet. Det var for øvrig i Arbeider’n i Mjøndalen ( for lengst revet) at Nedre Eiker Fagforening ble stiftet i 1906. Arbeiderforeningene var opprinnelig stiftet og støttet av velstående borgere, som så det som sin oppgave å sørge for ”arbeidernes opplysning og åndelige oppbyggelse.” I virkeligheten handlet det like mye om å demme opp for den gryende sosialismen, som med god grunn ble oppfattet som en trussel for det bestående klassesamfunnet. Marcus Thrane og hans bevegelse hadde blitt knekket av maktapparatet, selv om bevegelsens hovedkrav var allmenn stemmerett og andre reformer til fordel for fattigfolk.

Les mer på Terra Buskerud – historieboka.no.