Print Friendly, PDF & Email

Fossesholm Brugsskole

(1861-1911)

Etablert i 1807 ifølge Nils Johnsens bygdebok (1914). Skolen ble opprinnelig drevet av Fossesholm godset, seinere av ulike brukseiere i fellesskap, og de siste årene av Vestfos Cellulosefabrik. Arkivet er fra perioden fra 1861 fram til sammenslåingen med Vestfossen Almueskole i 1911. Materialet ble funnet samme med Vestfos Cellulosefabriks arkiv i Sagfogdgården i 1985 og oppbevart privat av Bent Ek fram til opprettelsen av Eiker Arkiv.

Eier:Eiker Arkiv
Mottatt:1. June 2000
Fra:Bent Ek
Reg.dato:19. November 2004
Klausul:Ingen
SerieArkivstykke
A-001Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller
ProtokollForhandlingsprotokoll for Fossesholm Brugs skolekommission 1861-1911
P-001Personalforvaltning, medlemmer
ProtokollSkoleprotokoll 1863-1896
ProtokollSkoleprotokoll 1897-1908
R-001Regnskap
MappeFossesholm Brugsskolekasses regnskab 1877-1911