Print Friendly, PDF & Email

Fotosamlinger

Innsamling, registrering og digitalisering av fotografier og annet grafisk materiale er en sentral del av Eiker Arkivs virksomhet. Bildene er tilgjengelige på avdelingene våre i åpningstidene – som originaler, avfotograferinger på fotokort og eller i digital form.

Vi vurderer fortsatt ulike løsninger for å få en mest mulig effektiv og publikumsvennlige presentasjon av disse samlingene på internett. Vi har testet ulike løsninger, og nedenfor finner du resultatene av dette i form av noen smakebiter fra fotosamlingene våre:

Grafisk materiale

Eiker Arkiv har også digitalisert en del malerier, tegninger og annet grafisk materiale. Foreløpig har vi ikke prioritert å gjøre dette tilgjengelig på internett.

Kart

Eiker Arkiv har også digitalisert en del kartmateriale – både originaler og kopier – fra ulike perioder. Foreløpig har vi ikke prioritert å gjøre dette tilgjengelig på internett. På sikt ønsker vi å bruke dette til å bygge opp et historisk atlas.