Print Friendly, PDF & Email

Fotosamlinger

Innsamling, registrering og digitalisering av fotografier og annet grafisk materiale er en sentral del av Eiker Arkivs virksomhet. Bildene er tilgjengelige på avdelingene våre i åpningstidene – som originaler, avfotograferinger på fotokort og eller i digital form.

Eiker Arkiv har testet ulike løsninger for å få en mest mulig effektiv og publikumsvennlige presentasjon av disse samlingene på internett, og nedenfor finner du resultatene av dette i form av noen smakebiter fra fotosamlingene våre:

Eiker Arkiv har valgt å bruke Fotoweb som formidlingsverktøy, samme system som Byarkivet i Drammen bruker. Vi startet sommeren 2019 med publisering på Fotoweb.

Utlagt materiale finner du her

 

Grafisk materiale

Eiker Arkiv har også digitalisert en del malerier, tegninger og annet grafisk materiale. Foreløpig har vi ikke prioritert å gjøre dette tilgjengelig på internett.

Kart

Eiker Arkiv har også digitalisert en del kartmateriale – både originaler og kopier – fra ulike perioder. Foreløpig har vi ikke prioritert å gjøre dette tilgjengelig på internett. På sikt ønsker vi å bruke dette til å bygge opp et historisk atlas.