Print Friendly, PDF & Email

Drammens Tidendes fotoarkiv:

Fotoskatter blant muggsopp og syre

Tekst og foto: Bent Ek
30.12.2010

Tusenvis av gamle fotoklisjeer fra Drammens Tidende & Buskeruds Blad ble rett før jul fraktet til Eiker Arkivs lokaler på Solberg Spinderi, etter at de i mange år har fristet en heller tristtilværelse i kjelleren på Austad gård i Drammen. Mye av materialet var nemlig sterkt preget av det fuktige miljøet, og både muggsopp og syreholdig embalasje har satt sine spor. Eiker Arkiv vil imidlertid gjennomgå materialet sammen med Grafisk Museum Buskerud for å se om det er mulig å redde noe av samlingen

Gjermund Glittfjell, Aud Finsen og Jan Fredrik Lysaker Engedahl er klare til å gå løs på den kaotiske fotosamlingen.

Gjermund Glittfjell, Aud Finsen og Jan Fredrik Lysaker Engedahl er klare til å gå løs på den kaotiske fotosamlingen.

Opprinnelig har det nok vært god orden i dette fotoarkivet, men etter flere tiår i en gammel og fuktig kjeller, er det kasoet som hersker. Samlingen består av fotoklisjeer i metall og plast, av den typen avisene brukte fram til de gikk over til å bruke «off set»-presser på midten av 1970-tallet. De eldste bildene er fra 20-tallet, så samlingen inneholder nok flesteparten av de fotografiene og illustrasjonene som sto på trykk i avisen i denne femtiårsperioden.

Svært mange av bildene er nok redningsløst fortapt, men innimellom var det også klisjeer som var ganske godt bevart. Eiker Arkiv satser nå på å få i stand et samarbeid med Grafisk Museum Buskerud, som også holder til på Solberg Spinderi. Der er det veteraner fra grafikerbransjen som har kompetanse på hvordan de gamle klisjeene skal behandles. Forhåpentligvis går det ikke altfor lenge før vi kan presentere noen av de første resultatene her på nettsidene våre.