Print Friendly, PDF & Email

Fra bekkekvern
til industrimølle

Fra midten av 1700-tallet ble det enkelte steder bygd store gryn-og siktemøller, som malte mel for salg i byene. Dert første av disse industrielle møllebrukene var Møllenhof på Nedre Eiker, men seinere ble det også bygd slike møller i Skotselv, ved Hoenselva, i Vestfossen, Krokstadelva og Solbergelva.

En del bønder leverte nok korn til slike møller. Fram til midten av 1800-tallet var det likevel ganske vanlig å male kronet på egen gårdskvern, eller eventuelt på en av nabogårdene, hvis en ikke hadde en bekk på eiendommen der det gikk an å bygge kvern. Først mot slutten av 1800-tallet overtok de større møllene helt. Bøndene kunne da levere korn og få mel tilbake, mot å betale en avgift til mølla. Men de kunne også selge kornet til mølla og få betaling i penger, dersom de dyrket mer korn enn det var behov for på gården.

Hoenselva var ett av de stedene der det ble bygd mølle som også malte for salg til befolkningen i byer og tettsteder. Men fortsatt var det lenge vanlig at bøndene tok med en del av kornet hjem, slik at en hadde til eget behov på gården.