Print Friendly, PDF & Email

Fra en jegers dagbok

Tekst : Anne G. Wollertsen

Jegeren Martin Pettersen Johansen fra Krokstadelva førte fra 2. januar 1907 regnskap over sine jaktturer. Sirlig og nøyaktig førte han sine notater inn i «Jakt og fangst»; hvor, når og hva han skjøt i årene 1907 -1955. Fascinerende stoff fra en tid da det ennå var nok av vilt på skauen.

Utdrag fra dagboka

Kaarsmyrhaugen
Køllevolden mod Vadal
Storkastet
Gamle Stenklev
ved Skivene kl.7 aften
Høg Ese
Stokdal
ved Horgen seteren
i Furten ved Ulvandet
1 i Torehullet, 1 i Temtelangbak
ved Herre-gården
Kalvedok nedre dele
Myren
Køllevolden 1 mod Wadal
stretabak
Stenklev
Solbergvandsmyren
ternemyr
1 orrhane F. 12-5-1911
2 Tiurer spildt O. 17-5-1911
1 Orrhane samme dag 1911
1 Rugde i.v. S. 21-5-1911
2 Grevlinge Ti 22-8-1911
1 Røi S 3-9-1911
1 Hjerpe samme dag 1911
1 Hjerpe L 7-9-1911
1 Aarhøne 1911
1 Hjerper S 10-9-1911 S 17-9-1911
1 Hjerpe S 1-10-1911
1 Hjerpe S 8-10-19911
1 Hjerpe S 3-12-1911
2 Tiurer Spildt S 21-4-1911
1 Tiur Spildt S 28-4-1911
1 Orrhane samme dag 1912
1 Tiur spildt O 1-5-1912
1 Orrhane samme dag 1912

Etter å ha lest gjennom boka vil vi anta at en jeger anno 2002 vil få tårer i øynene ! Idag kan man vel bare drømme om noe lignende !

Kilde : Gunvald Larsen