Print Friendly, PDF & Email

Tur blant gravhauger og gamle hustufter

Fra Lerberg til Krukekollen
Tekst : Bent Ek
Foto: Bent Ek
10.10.2006

 

Den årlige høstturen som Eiker Historielag arrangerer i samarbeid med Drammens og Oplands Turistforening, gikk i år blant kulturminner i åsen på nord-østsiden av Hokksund sentrum. Starten gikk ved Hokksund barneskole på Lerberg, og første etappe gikk opp til Harakollen, gjennom et område som i de nærmeste årene skal utbygges til et stort boligfelt. Det spesielle er at kulturverninteressene har fått gjennomslag for at tuftene etter husmannsplassene i dette området skal bevares og bli en del av friarealet i tilknytning til det nye boligfeltet. I så måte ser kommunen på Harakollenutbyggingen som et foregangsprosjektet når det gjelder å forene kulturminnevern og utbygningsinteresser.
 
Grunneier Nils Petter Hobbelstad har vært sentral for å få til dette, og han var også med som kjentmann på kulturminneturen. Han påviste de gamle tuftene etter gårdene Lerberg og Søndre Hobbelstad og orienterte om tre de tre husmannsplasstuftene som ble besøkt- Søren Enkemann, Nordbråtan og Trettebråtan. Dessuten passerte vi den gamle hoppbakken Harakollen, som nå har gitt navn til hele det nye boligfeltet.
 
Nils Petter orienterte også om de arkeologiske utgravningene, som har avdekket spor etter en steinalderboplass og etter en hittil ukjent gravhaug, som forlengst er blitt fjernet. Etter å ha vist fram gjenstander som han selv har funnet på de opprinnelige tuftene etter Søndre Hobbelstad, fortsatte turen forbi en stor jernaldergravhaug like ved gårdstunet. Neste stopp var Oseberg, «Æsenes berg» – også kjent som «Skytterhaugen», etter den aktiviteten som Eker Skytterlag har drevet der i nyere tid. Her finnes det ytterligere fire rundhauger og en langhaug fra jernalderen.
 
Spisepause ble det på «Sørinhaugen», der det opprinnelige gårdstunet på Nordre Hobbelstad lå. I dag vitner stadig syriner og epletrær om dette. Nils Petter ga en innføring i gårdshistorien i området Ullern-Kruke-Hobbelstad-Lerberg, fra de eldste tider og fram til siste halvdel av 1700-tallet, da gårdstunene på Hobbelstad-gårdene ble flyttet ned til sin nåværende plassering, nær Drammenselva.
 
Etter matpausen, ble det en liten avstikker for å se på rydningsrøyser, som tydelig vitner om at områder som i dag er skog tidligere var dyrket land. Her oppe i åsen var det sandholdig jord, som var lett å dyrke for de første jordbrukerne på Eiker, men da tyngre og bedre ploger gjorde sitt inntog, ble det kuperte terrenget her forlatt til fordel for den mer fruktbare, tungdrevne jorda nede på slettene.
 
Til slutt gikk turen opp til toppen av Krukekollen – en bratt og slitsom etappe, men på toppen fikk deltakerne belønning i form av en flott utsikt over Eikerbygda, i et strålende høstvær.

 

 

De drøyt 50 deltakerne får en orientering om Lerberg-gårdene, planene om utbyggingen av Harakollen boligfelt og om resultatet av de arkologiske utgravningene i forbindelse med dette.

Utsikt fra åsen ned mot dagens Lerberg-gårder.

Nils Petter Hobbelstad.

Tuftene etter husmannsplassen der «Søren Enkemann» bodde på siste halvdel av 1800-tallet. Elever ved Hokksund barneskole har ryddet vegetasjonen rundt tuftene, slik at de er godt synlige. Dessuten har skolen fått laget plakater med informasjon om husmannsplassene og gravhaugene i området. Dermed blir disse kulturminnene en viktig del av friarealet rundt det nye boligområdet.

Her lå husmannsplassen Nordbråtan, under gården Lilleby. Den blir liggende helt i utkanten av det området som skal bygges ut.

Her lå hoppbakken «Harakollen». Sletta er fortsatt åpen, mens ova-og unnarenna har vokst helt igjen. Her ble det arrangert guttelandsrenn i sin tid, og kjente navn som Ingolf Mork har hoppet her. Det hadde også flere av deltakerne på turen.

Nils Petter orienterer om «Trettebråtan» og viser bilder av bygningen som sto her. Etter at plassen ble fraflyttet, pleide ungdommen i Hokksund å samles her til fest og dansemoro.

Alle aldersgrupper deltok på turen. De eldste hadde rundet 80 år, mens de yngste satt i bæremeis.

Her lå opprinnelig tunet på Søndre Hobbelstad.

Utsikt fra det gamle Hobbelstad-tunet. Ikke rart at gården fikk navnet «Hobolstadir», som betyr «høytliggende bosted».

Nils Petter viser fram gjenstander som han har funnet i jorda i mområdet rundt det gamle gårdstunet.

I jernalderen ble gjerne forfedrene gravlagt like ved gårdstunet, slik at de levende kunne minnes tidligere generasjoner og holde kontakt med dem. Denne gravhaugen ligger rett ved det opprinnelige tunet på Søndre Hobbelstad.

På Nordre Hobbelstads grunn finner vi fem store gravhauger – fire rundhauger og en langhaug – på Oseberg – «Æsenes berg».

På Oseberg ligger også grunnmurene etter klubbhuset til Eker Skytterlag, som hadde skytebane her i mange år

Spisepause på «Sørinhaugen», der gården Nordre Hobbelstad lå fram til den ble flyttet på slutten av 1700-tallet.

Det smakte med mat og kaffe etter en tur på rundt fire timer – men fortsatt gjensto den tyngste etappen.

Ei rydningsrøys midt i skogen. Her har det nok tydeligvis vært dyrket i gamle dager, sannsynligvis rug.

Langstrakt rydningsrøys, som antagelig har markert grensen mellom Nord-og Søndre Hobbelstad.

På vei mot Krukekollen.

Flott utsikt fra Krukekollen, drøyt 300 meter over Hokksund sentrum.

Drammenselva og Hokksund i forgrunnen. I bakgrunnen ser vi Fiskumvannet.

Turen ned gikk forbi boligfeltet i Hobbelstadåsen til Nordre Hobbelstad. Bakenfor ser vi Krukekollen, et markant landemerke og flott utsiktspunkt.