Print Friendly, PDF & Email

Fra tingstualoftet til ABMu-seminar

Tekst : Bent Ek
Foto: Bjørn Kristoffersen
13.09.2004

Lokalhistorisk materiale var brukt som isolasjon i loftsgulvet på Tingstua i Hokksund. Dette var på mange måter starten på Eiker Arkiv, som nå skal presenteres for biblioteks-Norge.

Fredag 24.september er Eiker Arkiv invitert til å delta på ABM-utviklings seminar med tittelen «Norsk digitalt lokalhistorisk bibliotek – Lokalhistorie og folkebibliotek – hvilke utfordringer står vi overfor?» Under bolken «Lokalhistorisk Norgeslandskap – presentasjon av erfaringer, prosjekt og gode eksempler» skal Gjermund Glittfjell og Bent Ek gi en kort presentasjon av Eiker Arkiv, med spesiell vekt på digitalisering og satsningen på internett. Eiker leksikon – det lokalhistoriske leksikonet på internett – kommer til å stå sentralt i presentasjonen.

PRESENTASJON