Drammens Museum har laget et digitalt undervisningsopplegg beregnet på 7. trinn med tittelen «Fra tømmerstokk til by».
 
Gjennom tre videoer på 5-10 minutter fortelles historien om hvordan handelen med tømmer og trelast var med på å skape Drammen og omegn.
 
Eiker Arkiv har bidratt med foto- og videomateriale.
 
Videoene ligger på Youtube på kanalen «Drammens Museum»: