Print Friendly, PDF & Email

Fra Verdens Gang 12. juli 1920
Mjøndølerne jubilerer

Mjøndalens Idrætsforening 10 Aar
– En pioner paa Landsbygden

Det er anerkjendelsesværdig naar ungdommen i smaabyerne slaar sig sammen og danner idrætsforeninger i stedetfor at gaa og drive i gater og stræder, og det er dobbelt rosværdig naar ungdommet paa et litet sted som Mjøndalen tar idrættens fane i neverne. For paa slike smaa steder er vanskligheterne store, meget store, ja ofte uovervindelige. Men mjøndølerne har vist at de har kunnet knække nøtterne, selv om de har været haarde. De har iaarenes løp strævet og maset for at gjøre foreningen sin kjendt, og det har lykkes dem.

M.I.F. blev stiftet 22. august 1910 med følgende styre: Oscar Dahl, formand, Torolf Egge, viceformand, Magnus Johansen, kasserer, Nils Herstrøm, sekretær, og Anders Arnesen, styremedlem. I parentes sagt var altsaa Herstrøm sekretær i stiftelsesaaret, og sandelig er han ikke det iaar ogsaa. Det er ikke underlig at den foreningen har orden i papirene sine!

Indtil 1913 arbeidet foreningen under meget daarlige forhold, idet den ikke hadde, hverken
fotballplads eller nogen oparbeidet skibakke; det vil si bakken i ”Vikkollen” blev paabegynt i 1911, men først i 1914 var den efter adskillig utlæg og meget arbeide i stand til at ta imot i skirend. Egen sportsplads har foreningen skaffet sig og tæller nu ikke mindre ende ca. 200 medlemmer. Det tenker jeg er fint levert!

I 1918 begyndte foreningen at gjøre sig gjældende i fotball. Den gav blandt andet i mesterskapskampene en ordentlig kilevink til K.B. ( Kristiania Ballklubb) til almindelig forbauselse og forfærdelse….
Reidar Berg