Print Friendly, PDF & Email

Fredfoss kulturpark fikk Fortidsminneforeningens bevaringspris

Årets kulturminne i Buskerud 2006
Tekst : Bent Ek
13.01.2006

Shoddyhuset, også kalt «Fillerivern», var stedet der gamle tekstiler ble trevlet opp slik at det kunne brukes som råstoff til nye tøyer. I dag huser bygningen flere kunsthåndverkere innenfor ulike fag, blant annet «Haugiani glass» og «Galleri Møllabekken». FOTO: BENT EK

Fortidsminneforeningens bevaringspris for 2005 gikk til en av Eikers mange gamle, ærverdige industrianlegg, nemlig Fredfoss kulturpark. Bygningene ble for 5 år siden kjøpt av «Den Kristne Menighet» (DKM) , som har lagt ned store pengebeløp og enorm dugnadsinnsats for å sette i stand de gamle fabrikkbygningene – over 150.000 dugnadstimer! Prisen deles ut som en «Honnør for godt vern om fortids byggekunst i Buskerud».

Fortidsminneforeningen mener at resultatet er svært imponerende, ikke minst med tanke på at 80% av arbeidet er gjort av ufaglærte. Hele prosessen har vært preget av gjenbruk av de gamle bygningselementene og vilje til å bevare og gjenskape bygningene slik de har vært. Samtidig har Fredfoss blitt forvandlet fra nedslitte fabrikklokaler til topp moderne kontor-møte- og selskapslokaler.

Juli 1936.

8. juli 1950. Pos.

Bildet til venstre viser Fredfoss Uldvarefabrik før ombyggingen på slutten av 1940-tallet, mens vi til høyre ser fabrikkanlegget etter at en ny etasje var blitt påbygd. En av naboene – en gammel original – skal ha kommet med følgende kommentar: «Nei, nå ødelegger dem hele fadesen!»  Det er vel ingen tvil om at fabrikken var penere før, og det var også den spontane reaksjonen da de nye eierne fikk se disse bildene fra Eiker Arkiv. Dermed ble det rett og slett bestemt at hele toppetasjen måtte fjernes, slik at fabrikken fikk tilbake sitt gamle utseende.

De fleste av bygningene ved Fredfoss skriver seg fra årene 1910-20, da Fredfoss Uldvarefabrik utviklet seg til å bli en av landets ledende tekstilindustribedrifter. Kulturparken omfatter imidlertid også den staselige Hauge-gården fra begynnelsen av 1800-tallet, et minne fra den tida da den kjente lekpredikanten Hans Nielsen Hauge og hans tilhengere drev Ekers Papirfabrik på dette stedet, som altså har en industrihistorie som strekker seg over 200 år. Denne epoken tok imidlertid slutt rett før årtusenskiftet, da Follo Vaskeri la ned sitt industrivaskeri. Kjøper ble altså DKM Eiker, som forvandlet Fredfoss til en kulturpark, som er blitt en av hjørnesteinene i kulturlivet i «Kulturhovedstaden Vestfossen»

Fredfoss kulturpark, slik området så ut midt under rehabiliteringen, i mars 2002.
FOTO: BJØRN KRISTOFFERSEN

«Hauge-gården» er den eneste av dagens bygninger som skriver seg fra Hans Nielsen Hauges tid. Her bodde store deler av den haugianske menigheten under samme tak. Seinere ble det bolig for disponenten ved fabrikken, og nå er den 200 år gamle gården satt i stand som selskapslokaler med historisk atmosfære. FOTO: BENT EK