Print Friendly, PDF & Email

Fredtun ombygges til lokale for menigheten

Kilde: Solberg Tidende
Tilrettelegging: Magne Grønvold NE
07.04.2018

Forsamlingshuset Fredtun i Killingrudalléen i 1918. Foto fra Jan Fredrik Lysaker Engedahl.

I jubileumsboka ved 150 års jubileet til Solberg Spinderi i 1968 finnes en artikkel datert desember 1967 hvor de skriver at forsamlingslokalet Fredtun er i ferd med å gjennomgå en stor endring. Fredtun bygges om for at menigheten i Solbergelven skal kunne benytte Fredtun som forsamlingslokale. Huset skal bygges på med et fire meter høyt klokketårn i den østre enden. Samtidig jobbes det med innvendige endringer. Her skal det komme trepanel fra gulv til vindushøyde. Resten av veggene skal dekkes med Solbergstoffer. Arbeidene, som er anslått til å koste ca. kr. 75 000, blir utført etter tegninger av arkitekt MNAL Esben Poulsson. Det er høyst sannsynlig at lokalet blir innviet  ved bedriftens 150 års jubileum i 1968, og vil bli å betrakte som bedriftens «gave» til menigheten. 

Foto: Eiker Arkiv

I alle år har det vært vanskelig med forsamlingslokaler i Solbergelven. Dette gjelder både for møter av religiøs karakter og andre møter. Menighet, foreninger og lag ble henvist til å avholde møter på skolene. Denne ordningen var ikke tilfredsstillende, og forholdene ble tatt opp våren 1967 da biskop i Tunsberg, Dagfinn Hauge, holdt bispevisitas på Nedre Eiker. Biskopen innledet for øvrig bispevisitasen med en bedriftsgjennomgang og en andakt på Solberg Spinderi.

Seinere ble saken  viderebehandlet i menighetsrådet, og dette førte til at sognepresten henvendte seg til Solberg Spinderi for å spørre om bedriften kunne tenke seg å sette i stand Fredtun til et fast forsamlingslokale for menigheten.