Print Friendly, PDF & Email

Funnet på Tingstua

I januar 2000 startet Eiker Historielag sitt «Registreringsprosjekt», som var opptakten til grunnleggelsen av Eiker Arkiv. En av de første oppgavene ble et besøk på Eikers gamle herredsstyrelokale, Tingstua i Hokksund. Den ble besluttet bygd da det kommunale selvstyret ble innført i 1838 og sto ferdig høsten 1840. I mange år var dette tilholdssted for kommunestyre, formannskap og Eiker Sparebank.

Bakgrunnen for besøket var en vag mistanke om at det kanskje kunne finnes interessante ting på loftet. Denne mistanken slo til. Under loftsplankene dukket det opp store mengder med gamle dokumenter, som var brukt som isolasjon sammen med leire og sagflis.

 

Etter et par uker med iherdig «arkiv-arkeologi» var 33 banankasser blitt fylt med gamle, støvete papirer.

Kassene ble fraktet til arkivmagasinet på Solberg spinderi for grovsortering. Det viste seg å inneholde korrespondanse fra før kommunedelingen i 1885, fra kirke, skole og fattigvesen, sparebanken og «Selskabet for Ekers Vel» – alt sammen viktig historisk dokumentasjon.

I dag kan vi presentere noen smakebiter på det spennende innholdet i dette arkivmaterialet!