Print Friendly, PDF & Email

Furuene på Solbergvarden …

Tekst : Anne Gallefos Wollertsen
Foto : Frode Caspersen

Jan Engedahl studerer bergfurua

har sin helt spesielle historie !
Du har kanskje lagt merke til at noen av furuene her oppe skiller seg en smule ut fra sine mer vanlige brødre og søstre ? Trærne her har tettere krone, og grønnfargen er mer intens. Ca. 30 slike trær står over et ganske lite område.
Bakgrunnen for at disse trærne står der oppe, er at det under første verdenskrig ble foretatt en omfattende vedhogst, selv i dette vanskelige området. Trærne ble sendt med løypestreng ned i Vadalen på vestsiden av varden, rester etter løypestrengen var synlig til etter siste krig. En jernbolt i en fjellknaus ut mot Vadalen kan også stamme fra denne virksomheten. Og like ovenfor Vadalsbekkens utløp i Svarttjern, kan man ennå se en fint oppmurt hestevei som ble benyttet til utkjøringen av tømmeret fra Vadalen.
Fylkesskogsjef Fongen syntes imidlertid hogsten på Solbergvarden hadde vært for omfattende, og påtalte dette overfor daværende ordfører Blomkvist. Vedkommende svarte at dersom det var gjort noe galt, skulle det bli rettet opp igjen. Således gikk det til at det på Solbergvarden ble plantet Pyrineisk bergfuru ! Og trærne står der den dag i dag som minne om en skogsinteressert ordfører.

Kilder : Sebjørn Hennum / Nedre Eiker kommune : “Kommuneskogene 80 år”, 1996.

Les mer om vardesystemet