Print Friendly, PDF & Email

Gamle ferdselsveier

26/5-2006
Bent Ek

 

Gamle veier og stier er spennende kulturminner. Det gir en spesiell følelse å vandre der en vet at folk har gått eller ridd gjennom hundrevis av år. Men dette kan også være problematiske kulturminner, fordi det som regel er mange grunneiere inne i bildet. En ny bygning eller utvidelsen av et jorde eller anleggelse kan ødelegge hele veitraseen. Enkelte ganger kan det hende at dett blir gjort bevisst, men som oftest er det antagelig fordi en ikke er klar over at veien er der. Det er derfor en viktig oppgave å markere og kartfeste disse gamle ferdselsårene.

Eiker Arkiv har de siste årene vært med å gå opp flere slike veier. Det var Bjarne Braathen fra Tryterud som tok initiativet til å registrere den gamle rideveien langs Eikern, og han var selv med på å gå opp store deler av veien etter at han forlengst hadde passert 80 år. Dette er nok en eldgammel ferdselsvei, men ifølge tradisjonen ble den utvidet til en bred ridevei etter at Niels Otto Omsted på Fossesholm i 1804 giftet seg med Petronelle Juel på Eidsfos jernverk, slik at de to kunne ri ved siden av hverandre! Veien er til nå gått opp fra Østerud til Thorrud. Planen er å først gå videre med strekningen fra Østerud til Vestfossen. Deretter kan kanskje den siste biten fra Thorrud til Eidsfos bli et samarbeid med Hof Historielag. Det skal også gå en gammel ferdselsvei på vestsiden av Eikern, så prosjektet ender kanskje med en sti som går rundt hele den vakre innsjøen?
Les mer om prosjektet her.

 

Den gamle ferdselsveien langs Eikern byr på mange flotte utsikter.

Bjarne Braathen er født og oppvokst på Tryterud og gikk på Brekke skole. Han hadde dermed den gamle rideveien som skolevei – nesten 1 mil å gå hver vei.

En annen viktig ferdselsåre var nok veien som er gått opp fra gården Muggerud ved Krekling og et godt stykke inn i Sandsvær, det vil si det som nå er Kongsberg kommune. Hans Kofstad har vært med som kjentmann her, på en vei som er lite gjengrodd og lett å følge. En tur langs denne veien kunne kanskje være et aktuelt samarbeidsprosjekt med historielagene i Sandsvær og på Kongsberg? Veien fortsetter ganske sikkert videre fra Muggerud i retning Darbu, men vi har foreløpig ikke greid å finne spor av den her. Kanskje er det den samme veien som kommer igjen ved Gamle Fiskum kirke og fortsetter lang Fiskumvannet? Det kan godt tenkes at dette er en ferdselsvei av langt eldre dato enn den berømte Kongeveien, som jo ble anlagt først etter at det ble funnet sølv på Kongsberg i 1623.

Hans Kofstad var med som kjentmann langs den gamle veien mellom Eiker og Sandsvær.

Morten Kofstad følger den gamle rideveien, som et langt stykke går over hans egen eiendom.

Ikke så langt nord for Muggerud, er det også gammel ridevei, som vi har fulgt gjennom gården Søndre Kofstads skog sammen med grunneier Morten Kofstad. Han fortalte at bestefaren, Martinius Kofstad, hadde omtalt dette som den gamle rideveien. Kanskje er dette en gammel ferdselsveien som tok av fra veien mot Sandsvær og førte nordover mot Lurdalen og Nummedal?

Sist men ikke minst er den gamle allfarveien mellom Vestfossen og Mjøndalen et stykke samferdselshistorie som bør tas vare på. Så seint som rett etter første verdenskrig var dette hovedveien når en skulle ferdes mellom to av Eikers viktigste industritettsteder, men i dag er den i ferd med å gro igjen. Fra Vestfossen kan veitraseen følges gjennom Nybyen og Vesle-Sverige opp til Fredfoss. Stien herfra og opp de gamle Røkebergbakkene var fram til for 40 år siden den vanlige arbeidsveien for mange av dem som arbeidet på Uldvarefabrikken, og den blir fortsatt brukt som turvei. Fredfoss Hageby Vel har derfor engasjert seg for at veien fortsatt skal holdes åpen, og for et par år siden ble det arrangert en tur her, gjennom et område med mye spennende historie – som strekker seg fra jernaldergravhauger til industrigründerne Hans Nielsen Hauge og Johan Albert Larsson. Av Eiker Arkiv er veien er foreløpig bare gått opp fram til Vinsvoll, men den skal være grei å følge helt fram til kommunegrensa på Nedbergkollen. I og med at veien går forbi Fredfoss, kommer den inn på Turistforeningens blåmerkede løype over Sirikirke til Drammen. Dessuten skal det gå en gammel ferdselsvei i retning Såsen, som kan knytte den til rideveien langs Eikern.

 

Veien passerer både Fredfoss KUlturpark og den gamle Røkeberg skole.

Les om Eiker Historielags og Drammens og Oplands Turistforenings kulturminnevandring til Horne høsten 2007.