Print Friendly, PDF & Email

Gårdstunet på Volstad

«Månedens kulturminne» (Oktober 2007)
Tekst: Åshild Woldstad og Bent Ek
01.10.2007

I 2005 ble Åshild Woldstad og Henrik Eide eiere av ett av de flotteste gårdstunene på Eiker, nemlig Volstad (gbnr.20/2). I løpet av de to årene som er gått, har mye tid og penger blitt brukt for å nå må målet, som har vært å skape funksjonelle og moderne boliger, samtidig som en ville ta vare på tidstypiske særtrekk. Gården ligger på «Vølstadsida» mellom Hokksund og Vestfossen, og er dermed en del av et kulturlandskap av regional verdi. Dessuten har gården en spennende historie – den var blant annet barndomshjemmet til Eikers mann på Eidsvoll i 1814, Christopher Borgersen Hoen.

Bygningene på Volstad, med låven fra 1937, hovedbygningen fra midten av 1700-tallet og bryggerhuset fra 1917. Hovedbygningen har en grunnflate 175 kvadratmeter i to etasjer.

Fra august 2005 og til innflyttingen i desember 2006 ble det både bygget en stor kårleilighet i bryggerhuset og en praktisk bolig i den gamle hovedbygningen fra 1700-tallet. Da restaureringen ble planlagt, ble det tatt utgangspunkt i byggetidspunktene. Hovedbygningen har derfor fått rokokko listverk og farger som kan sies å være tidstypiske. Bygningen er et midtgangshus med to store rom på hver side av midtgangen i hver etasje. Det var heldigvis gjort lite med den opprinnelige rominndelingen. Det innvendige panelet som ble satt opp på slutten av 1940-tallet kan med litt godvilje ligne på rokokkopanel, og etter flere strøk maling ble det svært pent.

Bryggerhuset er fra ca 1910 og fikk innvendig listverk og farger fra sveitserstilperioden.

Loftsstuen før restaureringen

Loftsstuen etter restaureringen

De nye eierne overtok et anlegg som utvendig var godt vedlikeholdt med blant annet tette tak, dessuten var kjelleren i hovedbygningen i svært bra stand. Dette var på mange måter et godt utgangspunkt for restaureringen. Inngangsdøra var et av de få synlige tegn på at dette var en gammel bygning, men mange gamle dører, flere av dem fra slutten av 1700 tallet ble funnet på loft og låve. De nye eierne fikk laget nye stabelhengsler og satt dørene tilbake på plass. 28 to-ramsvinduer med løse innervinduer ga mange timers sliping og maling.

Det ble gjort et grundig arbeid med oppmåling og planlegging av hvordan rommene skulle brukes. To bad og en WC i kårleiligheten, og tre bad og ett vaskerom i hovedbygningen er i begge husene plassert i etasjene rett over hverandre. Det betyr at vann og avløpsrør ble bygd inn i bjelkelag og nye vegger. Det har blitt installert et nytt renseanlegg for avløpsvannet og alle bygningene har fått nytt elektrisk anlegg.

Mye av jobben med restaureringen, blant annet alt malerarbeidet, har eierne utført selv. Mye mer tid enn noen tror brukes til rydding, både etter oss selv, men også etter alle de andre som var der og jobbet, forteller Åshild Woldstad.
Men Holtefjell Entreprenør as er brukt som totalleverandør av ombyggingen. Ellers hadde det ikke vært mulig å bli ferdig med så store ombygginger på så kort tid.

Resultatet er blitt meget bra – det kunne Kulturminnerådet konstatere da det hadde sitt møte der i september 2007. Arbeidet med å sette gårdsanlegget i stand er likevel ikke fullført enda. Etter hvert skal det gjøres noe med det utvendige listverket på bolifghusene. Og i vinter skal hagen planlegges. Det skal beplantes med en del trær, men mest fokus blir det på gamle staudetyper som pioner, iris og riddersporer. Det skal også bli bringebær, flere frukttrær og litt poteter.

Flyfoto av Volstad fra har en lang og interessant historie. Åshilds oldefar, Sjur Kvam, kjøpte gården i 1888. Selger var Kristian Kristoffersen Woldstad, som var oldebarnet til eidsvoldsmannen Christopher Borgersen Hoen. Han var født på gården i 1767, og han flyttet tilbake dit på sine eldre dager og døde på Volstad i 1845. Christopher var kjent som en av Hans Nielsen Hauges viktigste støttespillere på Eiker, og i 1814 representerte han altså bygda i Eidsvollforsamlingen.Bestefaren, som også het Christopher Borgersen, kom fra Loe til Volstad rundt midten av 1740-tallet. På begynnelsen av 1700-tallet tilhørte den sorenskriver Schouberg, og før det igjen var Volstad en del av krongodset under Sem kongsgård..

I nordenden av huset i 2.etasje ble alt revet inntil tømmeret. Dette rommet ble delt mellom vinduene.  Ny panel ble lagt over takbjelkene deretter nye bjelker på tvers, isolasjon og gulv på loftet

Slik ble resultatet.

En lun sitteplass i låveveggen.

Resten av rommet over ble delt i to bad med synlig malt tømmer

Resten av rommet over ble delt i to bad med synlig malt tømmer

Det nye kjøkkenet i hovedbygningen

Gården Volstad ligger i omtrent en kilometer øst for Hokksund sentrum og er en del av «Kulturlandskapsområdet Aker-Smørgrav», som er utpekt som ett av de mest verneverdige på Eiker, fordi det utgjør et stort sammenhengende jordbruksområde med bebyggelse fra 1700-, 1800- og tidlig 1900-tall.

Les mer om «Kulturlandskapet Aker-Smørgrav».