Nyutgivelsen av Eiker i krig (desember 2020), forfatter Odd Myklebust, er som tidligere meldt, godt mottatt. Første opplag ble raskt utsolgt, og et nytt opplag ble trykket tidligere i år. Styret i Historielaget mener det er viktig at bygdas ungdom også gjennom skolene får tilgang til denne delen av vår historie. Vi har derfor gitt alle de 6 ungdomsskolene i Eikerbygda et klassesett av boka i gave. I løpet av april måned er bøkene overlevert av Pål Ødemark (skolene i tidligere Nedre Eiker) og Stein Andersen (skolene i Øvre Eiker). Historielagets gave er godt mottatt også i skolene.

Boka er også tilgjengelig, i blaversjon, i Bokhylla.no, noe også skolene vil kunne benytte seg av.

Vi takker igjen Øvre Eiker kommune, Drammen kommune og Lions Øvre Eiker for velvillige bidrag til nyutgivelsen.