Print Friendly, PDF & Email

Geologien i området

Vi er en del av et av de mest berømte geologiske områder i verden: Oslofeltet. Det er 45-75 km bredt og strekker seg fra Brumunddal til Langesund. Dette oppstod for ca. 250 mill. år siden. Landblokkene på begge sider av feltet beveget seg bort fra hverandre og landblokken mellom tok til å synke. Steinmasse fløt mot sårområdet og smeltet på plass. Det oppstod vulkaner. De jordskjelvene man har i Oslofeltet med ca. 50 års mellomrom (1904 – 1953 – ??) tyder på at feltet ikke har falt helt til ro. I dypet arbeidet den varme og smeltende steinmassen (magma) seg oppover. Dette førte til at det oppstod ringformede svake partier i jordskorpen og fjellpartier sank ned. Et slikt ringformet innsynknings-området kalles en kaldera. Vi ligger i ytterkant av Glitrekalderaen.

Bergarten i hytteområdet er hovedsakelig i Drammensgranitt, bestående av mineralene kvarts (tilnærmet klar/hvit), feltspat (brun/rødbrun) og glimmer (mørk). Granitten er en dypbergart som flytende sakte ble avkjølt. Jo saktere avkjøling, jo større korn/krystaller i bergarten. En kan finne hulrom (druser) med svært vakre krystaller spesielt i Drammensgranitten. Nedenfor Nerdammen er det funnet flere druserom med nydelige røykkvartskrystaller. Nord for en linje mellom Solbergvann og Garsjø, finner vi et felt med grå og mørke gabbrobergarter (essexitt). Dette er også størkningsbergarter dannet under høyt trykk og temperatur. Lokkeråsen består av det samme.
I det hele tatt har området vårt mye interessant å by på. Ytterligere informasjon om emnet vil biblioteket være behjelpelig med. GOD TUR !

Kilde: Solberg Hytteeierforening – Hytter, Natur og Kultur

Røykkvarts funnet ved Nerdammen. Foto: Frode Caspersen