Print Friendly, PDF & Email

Geologisk gave til Eiker Arkiv

Tekst og foto: Anne Gallefos Wollertsen NE
07.03.2007

Reidar Andresen fra Krokstadelva har gjennom mange år samla inn materiela om og rundt stein- og kalkbruddene i Nedre Eiker. Mye av arbeidet ble gjort i forbindelse av utgivelsen av boka Nedre Eikers underjordiske skatter som utkom i 2004. I september 2006 overlot Andresen hele samlinga si vederlagsfritt til Eiker Arkiv.

Samlinga rommer flere hundre diasbilder fra de mange kalk- og steinbrudda i Nedre Eiker. Videre finner man faktaopplysninger og nøyaktige GPS-registreringer av alle brudda, slik at det er enkelt å finne fram til hvert enkelt.
Med dette sitter Eiker Arkiv nå på et unikt lokalhistorisk arkiv innen industri knytta til Nedre Eikers spesielle geologi.

Eiker Arkiv retter en hjertelig takk til Reidar Andresen for den enestående gaven!

Les her om steinbrudda i Solbergelva skrevet av Mona Ringnes som hadde dette som Fordypningstema Nyere Historie, 1850 -1900, ved Buskerud videregående skole, VKIIN 2001.