Print Friendly, PDF & Email

Gjenstander

Gjenstander fra Eiker på museene

Innsamling av gjenstander er ikke blant Eiker Arkivs hovedvirksomheter, men vi oppbevarer en del gjenstander som tilhører arkivene våre. Dessuten samarbeider vi med museer og andre lokalhistoriske institusjoner og grupper som ønsker en digital presentasjon av sine gjenstandssamlinger. På denne siden vil vi bygge opp en oversikt over dette. Foreløpig har vi lagt ut lenker til et par nettsteder der du vil finne mange interessante gjenstander fra Eikerbygdene.