Hakavika-prosjektet

Arne Olsson, fotograf og lærer ved Buskerud Folkehøgskole, flyttet til Hakavika for noen år siden og fikk raskt øynene opp for dette spennende, lille lokalsamfunnet, med Hakavik Kraftstasjon som sentrum. Den har en ganske spesiell plass i historien, i og med at dette var den første og eneste kraftstasjon i landet som ble bygd spesielt for å levere elektrisk kraft til jernbanene. Det er naturlig å ta utgangspunkt i kraftstasjonens historie, og Olsson har fått til et godt samarbeid med Statkraft, som har stilt fotografier og arkiver til disposisjon.
 
Fra kraftstasjonen er tanken å gå videre til resten av lokalsamfunnet. Det blir en viktig oppgave blir å samle inn fotografier og annen dokumentasjon fra de som bor eller har bodd i Hakavika. Dessuten kan det samles mye dokumentasjon om de gamle gårdene boplassene i området. To av de første trelasthandlerne i landet som vi kjenner navnet på er jo Lodin på Holtet og Halle på Hakavik, som omkring 1340 leverte tømmer til kjøpmenn fra Tønsberg. Seinere kom disse plassene under Fossesholm-godset, og etter at det gikk i oppløsning, har Mastebogen Skogselskap hatt en sentral plass.

Nytt om prosjektet:

31.12.2007:
Gjennom Eiker Arkiv har Kulturminnerådet jevnlig kontakt med Arne Olsson og Christian Erik Nordby, som begge registrerer kulturminner og samler historisk dokumentasjon om dette området. Kulturminner som er registrert bør inn i Øvre Eiker Kulturminneregister. Deretter bør det eventuelt lages en plan for skilting av kulturminner i området, men det er neppe realistisk at dette kan gjennomføres i 2008.

31.12.2009
Arne Olsson har gjort en stor jobb med innsamling av bilder og muntlig dokumentasjon fra eldre mennesker i Hakavika, samt fotografering og kartfesting av stedsnavn og kulturminner. Materialet stilles til disposisjon for Eiker Arkiv. Det er bevilget kr.5.000,- i støtte til prosjektet.