Print Friendly, PDF & Email

Hall-hytta i Hegstadskogen

MÅNEDENS KULTURMINNE mars 2011 

01.03.2011
Tekst: Bent Ek

Hall-hytta har etter hvert blitt et begrep på Eiker, ikke minst blant dem som liker å ta en skitur. Hytta ligger nemlig sentralt plassert i skiløypenettet mellom Darbu, Kongsberg og Ormåsen, og så sant det er skifør, serveres det vafler, pølser, sjokolade og varmt og kaldt drikke av de frivillige vaktene fra Fiskum IL hver søndag fra kl.11 til 16 mellom nyttår og påske. Men hytta har også en spennende fortid, som blant annet involverer en ruineert grosserer og en verdensberømt operasangerinne!

1902 kjøpte grosserer O.A. Hall den ene av Hegstad-gårdene på Fiskum. Han var isenkramgrossist i Kristiania, men gjorde det visstnok også godt som skogspekulant en periode. Da han solgte gården igjen etter et par år, beholdt han det meste av skogen. Grosserer Hall drev naturligvis ikke i skogen selv, men leide inn skogsarbeidere. De måtte ha et sted å bo, og grossereren bygde da et stort, to-etasjes hus, som på folkemunne fikk navnet «Hall-plassen».

Hall hadde flere sønner som etter hvert gikk inn i firmaet. Den nest eldste, Sigurd, beskrives som sosial og utadvendt, svært sjarmerende og verdensvant. Han ble tidlig enkemann, da den første konen hans døde i spanskesyken. Men Sigurd ble snart forelsket på nytt – i den unge og lovende sangerinnen Kirsten Flagstad. De giftet seg i 1919, men ble skilt igjen etter bare ni år – før Kirsten for alvor hadde etablert seg som en verdensstjerne.

Etter skilsmissen gikk det nedoverbakke med Sigurd Hall, både personlig og økonomisk. Han drakk for mye, hadde lagt seg til et stort pengeforbruk og var visst heller ikke noe arbeidsjern. På Fiskum likte han seg godt, og etter hvert tilbragte han stadig mer tid på Hallplassen. For at skogsarbeiderne fortsatt skulle ha husly, fikk Sigurd bygd ei mindre hytte ved Brenntjenn, som lå på den samme skogeiendommen. Slik var det at Hall-hytta så dagens lys, en gang omkring 1935

Hall-hytta skulle altså først og fremst være et skogshusvær for tømmerhoggere og tømmerkjørere, som stallet opp hestene i uthuset. Hytta ble imidlertid etter hvert også tatt i bruk til rekreasjonsformål av lokale skiløpere.

Isenkramfirmaet gikk stadig dårligere, og da gamle grosserer Hall døde i 1943 ble det slått konkurs. Hegstad-skogen var imidlertid blitt overført til hustruen, Emilie Hall, og da hun døde 1949, gikk eiendommen på Fiskum i arv til Sigurd. Dermed fikk verdensmannen Sigurd Hall, den berømte Kirsten Flagstads ex-mann, Hall-plassen på Fiskum som fast bopæl.
 
Etter krigen gjenopptok Sigurd Hall kontakten med Kirsten Flagstad, etter at hun var blitt enke. Hennes andre mann, Henry Johansen, hadde vært medlem av Nasjonal Samling, og selv om Kirsten selv ble frikjent for anklagene om nazi-sympatier, kastet dette en skygge over karrieren hennes de første årene etter krigen. Sigurd var imidlertid blant dem som fra første stund tok avstand fra disse beskyldningene og støttet henne fullt og helt.
 
Kirsten Flagstad, som på dette tidspunktet var en av verdens mest kjente operastjerner, skal ha besøkt Hall-plassen og Hall-hytta i hvert fall et par ganger. Ett av problemene var imidlertid at det ikke gikk bilvei fram dit, og for at transporten skulle foregå mest mulig standsmessig, ble det festet en sofa bakpå en traktortilhenger. Slik bar det til skog med traktor og henger, sofa og operadiva. Panteregisteret viser også at Kirsten støttet ex-mannen økonomisk, med et lån på 40.000 kroner – som ikke var noen liten sum omkring 1950.
 
Folk på Fiskum husker Sigurd Hall som en hyggelig kar, men også som en forfengelig mann, som ofte brukte penger han egentlig ikke hadde – for eksempel kunne han finne på å ta drosje fra Darbu stasjon til Hegstad. Han var alltid ulastelig kledd, i dress og hatt, blant annet når han tok sin daglige tur på butikken for å kjøpe Aftenposten. Hjemme gikk han derimot i slåbrok og var sjelden edru. Til slutt var han nødt til å selge skogeiendommen med både Hallplassen og Hall-hytta, og han flyttet inn på Holth Pensjonat i Hokksund. Det var i 1960.
 
Etter hvert var det Øvre Eiker kommune som ble eier av familien Halls skoger på Fiskum. Hallplassen ble revet, mens Hall-hytta ble stående å forfalle i mange år. Omkring 1980 ble det imidlertid gjort en innsats for å bevare den. Først ble det lagt nytt tak, og deretter ble det lagt nytt gulv, listverket ble skiftet ut, og det ble murt opp ny pipe. Utvendig ble hytta beiset.
 
Siden 2003 har Fiskum IL lånt Hall-hytta av kommunen , og siden det har hundrevis av skiløperne fått servering på hytta. Fiskum IL tar seg av vedlikeholdet, både av hytta og uthuset. Her møtes løypene fra Kongsberg, Ormåsen og Darbu, og dermed har Hall-hytta blitt et populært mål for søndagsutflukten og et viktig kulturminne for friluftslivet på Eiker. Fiskum IL har også samlet inn muntlige og skriftlige opplysninger om Hall-hytta og om paret Hall/Flagstad.

 

 

Hall-hytta i dag

 

Kirsten Flagstad og Sigurd Hall var bare gift i knapt ti år, men fortsatte å være vennner livet ut. Operadivaens besøk hos den fallerte forretningsmannen var en begivenhet som folk på Fiskum fortsatt husker.

 

Mange skiløyper fører til Hall-hytta

 

I regi av Fiskum IL har Hall-hytta blitt et populært utfartssted for skiglade eikværinger