Print Friendly, PDF & Email

Halvorsethgården

«Månedens kulturminne» (desember 2011)
Tekst: Bent Ek
01.12.2011

Christen Halvorseth fra Sigdal etablerte seg som landhandler i Vestfossen i 1891, i hus no.12, som var en stor trebygning i den nylig anlagte Storgata. Dette var ett av mange trehus som ble satt opp da stedet ble gjenreist etter den store bybrannen i 1880 – stikk i strid med anbefalingene fra brann- og bygningskommunen, som anbefalte murbygninger for å minske brannfaren. Det hadde nok vært lønnsomt å følge dette rådet, for i 1904 brant hus no.12 ned til grunnen. Denne gangen valgte landhandler Halvorseth å bygge i mur, og resultatet ble den storslagne bygningen som kalles Halvorsethgården.

Den nye Halvorsethgården sto ferdig i 1905, og siden har den huset mange slags forretningsvirksomhet. Christen Halvorseths landhandel ble etter hvert overtatt av sønnen Einar, som drev forretningen fram til 1918. Da solgte han hele bygningen til Hans Søhoel. I 1929 overtok Peder Røkeberg som eier, og etter ham blir bygningen også kalt for «Røkeberggården». Han og kona Mina bodde i 2.etasje, mens ble leide ut til forskjellig slags virksomhet.

Delmar Villars leide lokaler her da han startet som baker i Vestfossen, med utsalg ut mot Støabakken. Seinere hadde familien Nordnes trikotasjeforretning der i mange år. I hjørneforretningen hadde Anna Larsen Nedremo manufakturforretning i mange år, før Fridtjof Ristvedt overtok med jernvarehandel. Ut mot Storgata hadde baker Ween sitt utsalg, og seinere har det i ulike perioder vært både legekontor, barbersalong og farvehandel. I dag er bygningen kjent som «Blomsterhjørnet», mens gaveforretningen «Sanseriet» har etablert seg i lokalet i Støabakken

Halvorsethgården er et flott eksempel på den murbebyggelsen som vokste fram langs Storgata i Vestfossen på begynnelsen av 1900-tallet og som ga stedet «en bymessig karakter», som det gjerne ble kalt. Det er også en bygning som har bevart mange av sine opprinnelige trekk, blant annet inngangen på hjørnet og sidefløya mot naboeiendommen.

Bilde av Halvorsethgården fra tida rundt første verdenskrig, da Einar Halvorseth derv landhandel og Delmar Villars hadde bakeriutsalg i Støabakken.

Halvorsethgården sett fra Støabakken.