Print Friendly, PDF & Email

Håndstrikkemaskin

Foto og tilrettelegging: Anne Gallefos Wollertsen, NE
20.02.2010

 

Gammel håndstrikkemaskin

Denne gamle strikkemaskinen ble gitt til Eiker Arkiv av Ingrid Christiansen, Solbergelva, i 2007. Hun la ved et notat om maskinens historie, og her følger et utdrag:

– Så langt jeg kjenner historien er den følgende: En gang på 1930-tallet fikk en del ansatte ved Solberg Spinderi tilbud om å kjøpe en håndstrikkemaskin. Mitt inntrykk er at dette skjedde i bedriftens regi, men det er jeg ikke helt sikker på. Det kan eventuelt ha vært at tilbudet kom fra privat hold i forståelse med bedriften.
Min mor Agnes Klausen, født Langaas (1901-1999), arbeidet ved bedriften i yngre år, og seinere periodevis når det var behov for ekstra mannskap. Hun var en av dem som kjøpte strikkemaskin og lærte seg å bruke den. Det var en ganske krevende jobb, men hun fikk godt tak på den og maskinen var flittig i bruk. Særlig under krigen ble den mye brukt, og det ble strikket både til egen familie og til venner og kjente.
En av våre naboer, Margit Zakariassen, datter av Hans og Inga Zakariassen, kjøpe også en maskin som ble flittig brukt til fordel for slekt og venner. Ellers kjøpte også Sverre Langaas en maskin, men den ble bare brukt i beskjedent omfang.