Print Friendly, PDF & Email

Hans Johansen fotografert i sitt hjem i Hans Hansens vei 92 i Drammen av signaturen J.S. den 31.12.1977.

Hans Johansens boksamling til Eiker Arkiv

Av: Anne Gallefos Wollertsen NE
15.12.2013

I 2007 overdro Drammen Bibliotek en historisk samling med 9000 gamle bøker og hefter til Eiker Arkiv i Solbergelva. Biblioteket skulle flytte fra Bragernes til splitter nytt lokale på Papirbredden på Strømsø og hadde ikke plass til denne samlingen. Biblioteksjef Sølvi Tellefsen var imidlertid overbevist om at de hadde funnet en god løsning slik at bøkene fortsatt ville bli tatt vare på.

Dette dreier seg om Hans Johansens boksamling som han testamenterte til Drammen folkebibliotek ved sin død i 1983. Samlingen omfatter ca 9000 gamle bøker, hefter, brosjyrer og dokumenter. Det er mest politisk litteratur og stoff om arbeiderbevegelsen. Dette var Amagda og Hans Johansens hjemmebibliotek. Hele den store boksamlingen ble overført til biblioteket, og sto siden i et eget rom der. Samlingen ble katalogisert av biblioteket, og det finnes en trykket oversikt over alle bøker og skrifter.

Johansens arvinger motsatte seg ikke flyttingen til Eiker Arkiv, men håpet at bøkene fortsatt ville være tilgjengelige for almenheten.
Dette er bøker for forskere og spesielt interesserte. Svært få mennesker så boksamlingen mens den var lagret på biblioteket. Biblioteket overdro tidligere en annen stor samling til Eiker Arkiv, nemlig Finn Pettersens samling av 5000 bøker, 750 plater pluss politiske plakater, radioopptak og fotografier.

I våre dager er det nesten bare eldre folk som har hørt om Hans Johansen. Men en gang i tida var han en kjent mann i Drammensdistriktet. Han var forfatter, politiker og radiokåsør. Han var en av arbeiderbevegelsens og fagforeningens forkjempere. Han arbeidet på jernbaneverkstedet og jernbanen i 41 år, og ble innvalgt på Stortinget i de harde 1920-åra. Han skrev 11 bøker, hvor man bl a kan lese om da han begynte å arbeide på Evjensaga som 5-åring. Han samla bøker helt til han døde, 97 år gammel.

Kilde: Drammens Tidende 14. januar 2007/Oddbjørn Lervik