Print Friendly, PDF & Email

Hans Nielsen Hauge og hans virke
i Drammen og Eikerbygdene

Foredrag av Gjermund Glittfjell.
Pensjonistuniversitetet Drammen
Mai 2021

Gjermund Glittfjell holdt et foredrag i Indremissjonshuset i Drammen i Mai 2021. Foredraget ble filmet, og vi har nå fått anledning til å formidle dette på våre nettsider. Foredraget tar utgangspunkt i Hans Nielsen Hauges liv og virke i årene fra hans omvendelse og fram til hans død i 1824.

Hauge ble født i Østfold i 1771, og døde på Bredvedt gård i 1824. Hans Nielsen Hauge var, og ble, bondesønnen som satte Norge på hodet, blir det sagt i en av biografiene etter Hauge.

Hauge fødes inn i en tid som blir omtalt som opplysningstiden, kanskje en av verdenshistoriens mest betydningsfulle omveltninger når det gjelder det som ble sett på som det etablerte verdenssyn og idealer. Vi vet ikke hvor mye Hauge ble påvirket utenfra av disse nye tanker, men at bondesønnen traff de nye strømningene i verden, er det ingen grunn til å betvile. Det var industriutvikling og kristenlivet som preget Hauges livsvei i hans vandringsår.

I år feirer vi Hauges 250 års jubileum. Fokuset på denne feiringen er i første rekke en feiring av starten på det moderne Norge, og en manns liv og virke for den fattige befolkningen i Norge på denne tiden, samt en utvikling og påvirkning av de få som hadde kapital og turte å tenke nytt innen industrireisning og satsing på mennesker i industrien. Dette er grunnlaget for det som vi i dag kaller Haugianere og Haugianismen. Det er anslått at Hauges engasjement bidro til å gi Norge ca. 7000-8000 nye arbeidsplasser. Haugianere var engasjert i ca. 100 større industriforetak, og Hauges vennesamfunn sto i 1804  for mer enn en prosent av landets bruttoinvesteringer. I dagens kroneverdi et det snakk om flere hunder millioner kroner, dette i en tid da Norge enda ikke hadde etablert et eget bankvesen, slikt gikk ikke upåaktet hen!

Eiker Arkiv har et stort Hauge-arkiv med bøker, dokumenter, foto, kart, avisklipp, brev, personlige skildringer av Haugianismen og ressurspersoner som har satt seg inn i Hauges liv og virke.

Foredraget har tatt utgangspunkt i Eiker Arkivs dokumentsamling.