Print Friendly, PDF & Email

Harakollen – Hobbelstadåsen

Harakollen var opprinnelig navnet på en hoppbakke ved Lerberg like utenfor Hokksund. Nå blir Harakollen også navnet på et boligområde som skal bygges ut i dette området i løpet av de nærmeste årene. Det kan nok herske delte meninger om det er riktig å gjøre dette kulturlandskapet til en del av tettbebyggelsen rundt Hokksund. Øvre Eiker kommune har imidlertid gitt klarsignal for en utbygging her, til tross for at det finnes både gamle gravhauger og andre kulturminner i området. Imidlertid har Nils Petter Hobbelstad gjort en innsats for at disse kulturminnene skal tas vare på som en del av friarealene i og rundt det nye boligområdet. Slik vil interessante kulturminner bli bevart, til tross for at det bygges en rekke nye boliger i dette området.

Av fornminner er det registrert en gravhaug fra jernalderen, som er automatisk fredet. Dessuten finnes det to husmannsplasser innenfor utbyggingsområdet – Søren enkemanns plass og Trettebråten. I tillegg ligger det mange interessant kulturminner i Hobbelstadåsen, nordvest for det nye boligområdet. Det dreier seg både om forhistoriske gravfelt, husmannsplasser og restene etter de opprinnelige Hobbelstad-gårdene, som på sluttet av 1700-tallet ble flyttet ned dit de ligger i dag. Dette området blir en naturlig del av det nye boligområdets nærmiljø, slik det alt er det for boligfeltene ved Ullern og Hobbelstad.

I samarbeid med Hokksund barneskole v/lærer Gjermund Glittfjell er det blitt ryddet rundt flere av kulturminnene i dette området. Dessuten er det blitt laget tre store skilt, utformet av Grethe Lysaker Seljenes, med opplysninger om gravhaugen og de to husmannsplassene. I samarbeid med Sagstua skole i Krokstadelva skal det lages tavler der skiltene skal henge.
 
Kulturminnerådet vil gjerne samarbeide med utbyggerne, skolen og beboerne i området om rydding og skilting av flere kulturminner, samt utgivelse av informasjonsmateriell i form av brosjyrer, kart og liknende. Det kan også nevnes at Drammens og Oplands Turistforening i samarbeid med Eiker Historielag arrangerer en tur i dette området søndag 8.oktober 2006.

 

Grethe Lysaker Seljenes har laget flotte plakater som informerer om gravhauger fra jernalderen og husmannsplasser fra 1800-tallet.