Print Friendly, PDF & Email

Harald – Lokomotiv nr. 4 på Randsfjordbanen

Jernbanestrekningen fra Drammen til Randsfjord stasjon ved Jevnaker sto ferdig i 1868. Bredsporet fra 1909 ved samordning med Bergensbanen.

Les mer om lokomotivet Harald på Historieboka.no