Print Friendly, PDF & Email

Hasselovn med motiv fra juleevangeliet

«Månedens kulturminne» (desember 2010)
Tekst: Bent Ek
01.12.2010

 

 

 

I Riksantikvarens gamle ovnskartotek beskrives denne ovnen som «en af vor ovnsproduktions allerbedste arbeider.» Den ble produsert ved Hassel Jernverk i året 1692 og er et bevis på at jernverket på Eiker helt fra starten framstilte varer av aller høyeste kvalitet.

 

Vi vet dessverre ikke så veldig mye om Hasselverket på denne tiden. Siden starten i 1649 hadde det skiftet eiere flere ganger, og i 1692 var det kjøpmannen Jens Olufsen som nylig hadde overtatt eierskapet etter Johan Groll, som døde året før.
 
Det er åpenbart at det har vært ansatt fremragende håndverkere ved Hassel jernverk på slutten av 1600-tallet. I spissen for dem sto masmesteren og formeren, som ledet selve støpeprosessen. Det skjedde ved at flytende jern ble fylt i treformer som var kledd med sand. Den kunstneriske utformingen av ovnsplatene var det altså treskjærere som sto for. Kunsthistorikerne sier at motivene på denne ovnen fra 1692 er inspirert av den navngjetne bilthuggeren Christopher Ridder i Christinia. Kanskje er det utført av Hans Reinholdt, som var en av hans elever.
 
Det er to motiver på ovnen, begge hentet fra bibelhistorien. På kortsiden ser vi «Maria bebudelse», der jomfru Maria får besøk av engelen som bringer bud om at Jesus skal fødes. Hovedmotivet er tatt fra juleevangeliet, der Maria og Josef med Jesusbarnet blir tilbedt av de hellige tre konger.

Nedenfor var det skrevet inn et salmevers:

Jesus fattig kom til jorden
Dog hand var på alting rig.
O hvor usel er hand vorden
Paa det han kund’ os med sig
skienke Himlens rige skat,
Dend er rig som den faar fat!

I likhet med mange andre norske jernovner, havnet mesterverket fra Hassel i Danmark. For få år siden ble det kjøpt inn av Næs Jernverksmuseum, der publikum nå kan se ovnen.

Motivet på kortsiden er «Maria bebudelse» – engelen som gir jomfru Maria bud om at Jesus skal bli født..

Motivet på hovedplaten er velkjent og hentet fra juleevangeliet