Print Friendly, PDF & Email

Haugsund Elektricitetsverk

Haugsund Elektricitetsverk var et privat elektrisitetsverk på Øvre Eiker som ble anlagt i 1911. Selskapet kjøpte fallrettighetene i Ullernvassdraget ved Hokksund, som tidligere hadde vært brukt til å drive Vendelborgsagene. Verket anla eller reparerte demninger ved Svarttjern, Kolbrekkvannet og Skogsvannet og bygde en kraftstasjon ved Ullernbekken. Dette var den første kraftstasjonen på Eiker som ble bygd for å levere strøm til private kunder, men det ble i 1916 overtatt av industribedriften Norsk Elektrisk Stålstøperi. Da denne bedriften gikk konkurs i 1921, stanset kraftproduksjonen ved Ullern. Ti år seinere ble fallrettighetene overtatt av Øvre Eiker kommunale elektricitetsverk.